Termin na złożenie deklaracji podatkowych za rok 2014 mija 30 kwietnia 2015 r. Łatwym i szybkim sposobem na rozliczenie się z fiskusem jest skorzystanie z programu E-Deklaracje Desktop. Można go pobrać za darmo na stronie Ministerstwa Finansów. Osoby, które nie znają jednak kwoty osiągniętego przychodu za rok 2013 napotkają problem ze sfinalizowaniem wysyłki e-deklaracji.

System E-Deklaracje Desktop pozwala na dokonanie rozliczenia podatkowego na najpopularniejszych formularzach PIT. Tym, z którego skorzysta najwięcej obywateli będzie PIT-37. Składają go bowiem osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło a także podatnicy uzyskujący przychody z tytułu emerytur i rent krajowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. PIT-37 muszą złożyć również podatnicy otrzymujący stypendia, przychody z działalności wykonywanej osobiście oraz uzyskujący przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych, a także osoby otrzymujące należności z umowy aktywizacyjnej.

Zapamiętaj swój przychód

Samo wypełnienie formularza PIT w systemie E-Deklaracje nie powinno sprawić podatnikom większego problemu. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych, kolejny krokiem będzie przesłanie gotowej deklaracji do urzędu skarbowego. Program w tym celu przeniesie nas na kolejną kartę, na której dokonana zostanie weryfikacja podatnika. W odpowiednim polu wpisać będziemy musieli kwotę przychodu, którą zadeklarowaliśmy w rozliczeniu za rok poprzedni (2013). Jeśli jej nie pamiętamy oraz nie mamy pod rękę zeszłorocznego formularza PIT, nie będziemy mogli przesłać formularza online do urzędu skarbowego.

Jak uzyskać informacje o przychodzie?

Tutaj może pojawić się problem. Nie jest możliwe bowiem uzyskanie tego typu danych kontaktując się telefonicznie z urzędem skarbowym. Sam program E-Deklaracje nie zawiera również opcji śledzenia historii składanych deklaracji, jeśli ich wcześniej nie zapisaliśmy. Jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji jest osobiste odwiedzenie właściwego urzędu skarbowego. Przedstawiając dokument tożsamości w odpowiednim okienku, będziemy mogli uzyskać dane dotyczące osiągniętego w poprzednich latach przychodu.

Zapisz i wydrukuj

Aby uniknąć problemów z rozliczeniem podatku przez Internet powinniśmy zatem pamiętać o zachowaniu dokumentów. Program E-Deklaracje pozwala nam zapisać PIT w formie dokumentu PDF lub wydrukować, korzystając z paska narzędzi Adobe Readera dostępnego nad otwartym formularzem. Kliknięcie ikony dyskietki spowoduje otwarcie okna z pytaniem o miejsce zapisu pliku, a kliknięcie ikony drukarki otworzenie okna parametrów wydruku. Pasek narzędzi można zamknąć w tym celu proszę wcisnąć klawisz F8 na otwartym oknie zawierającym formularz.

Formularze, które możesz złożyć za pomocą programu E-Deklaracje Desktop:

• PIT-16, PIT-16A – karta podatkowa;
• PIT-19A - deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego;
• PIT-28 – ryczałt ewidencjonowany;
• PIT-36 - przychody z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu i dzierżawy - opodatkowanych na zasadach ogólnych;
• PIT-36L - podatek liniowy;
• PIT-37 - przychody ze źródeł innych niż działalność gospodarcza, opodatkowanych na zasadach ogólnych - według skali podatkowej;
• PIT-38 - przychody kapitałowe - odpłatne zbycie papierów wartościowych;
• PIT-39 - przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami.