Jeżeli zabiegi lecznicze są przeprowadzane tylko za granicą, to pacjent może, w ramach ulgi rehabilitacyjnej rozliczyć wydatki poniesione na ten cel – potwierdził dyrektor warszawskiej izby.
Podkreślił jednak, że preferencja nie dotyczy kosztów podróży osób towarzyszących choremu i opłacenia tzw. wizy medycznej.
Pytanie zadał mężczyzna rozliczający się z PIT wspólnie z niepełnosprawną żoną. W 2005 r. warszawska specjalistyczna klinika potwierdziła, że kobieta jest chora na tzw. ataksję mięśniowo-móżdżkową. Jest to choroba genetyczna traktowana w Polsce jako nieuleczalna. Jedynym sposobem jej zahamowania są operacje wszczepienia komórek macierzystych przeprowadzane w azjatyckich klinikach. Czas trwania terapii wynosi około miesiąca. Mężczyzna opłacił terapię żony w Indiach. W sumie koszt operacji, rehabilitacji, pobytu w klinice oraz wynajęcia tłumacza wyniósł około 84 tys. zł. Do tego doszły koszty wizy medycznej (545 zł) oraz przelotu i pobytu w klinice tłumacza.
Mężczyzna chciał całość tych wydatków odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej przysługującej także podatnikom, na utrzymaniu których są osoby niepełnosprawne (art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT).
Dyrektor izby potwierdził, że większość poniesionych wydatków może zostać faktycznie odliczona. Nie ma bowiem znaczenia, czy były one poniesione w Polsce, czy za granicą. Podkreślił, że warunkiem odliczenia kosztów terapii jest to, aby jej cel rehabilitacyjny został potwierdzony przez lekarza specjalistę. Mężczyzna może również odjąć od dochodu koszty przelotu do Indii i z powrotem (art. 26 ust. 7a pkt 15). Warunkiem jest, aby podróże odbywały się na pokładzie samolotu, który można uznać za środek publicznego transportu zbiorowego. Wyjaśnił, że nie chodzi o samoloty czarterowane, a tylko o rejsowe, wykonujące loty według stałego rozkładu.
Zdaniem dyrektora ulga nie obejmuje natomiast kosztów wizy medycznej, a także przelotu i pobytu w zagranicznej klinice tłumacza.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 września 2014 r., nr IPPB4/415-491/14-6/MS.