W rozliczeniu za 2014 r. łatwiej złożymy PIT przez internet. Początkowo pomoże urząd skarbowy, ale później podatnik będzie musiał radzić sobie sam.

Wstępne wypełnianie PIT przez urząd skarbowy to nowe rozwiązanie, które ruszy od Nowego Roku. Nie oznacza to jednak, że podatnik będzie zwolniony z obowiązku złożenia zeznania PIT. W dalszym ciągu trzeba będzie wysłać formularz do urzędu skarbowego – tradycyjnie, w formie papierowej (np. pocztą) lub przez internet. I właśnie e-zeznań, a w zasadzie wyłącznie formularza PIT-37 dotyczy wstępne wypełnianie zeznań przez urząd. Pozostałe zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 trzeba będzie, tak jak dotychczas, samemu wypełnić danymi.

Wstępne wypełnianie PIT będzie dotyczyło jedynie formularza PIT-37

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Tak, jak dotychczas będziemy mieli dwie możliwości. Ze strony www.e-deklaracje.gov.pl będzie trzeba pobrać tzw. formularz interaktywny lub aplikację e-Deklaracje Desktop. W tym roku, osoby korzystające z jednego i drugiego rozwiązania wszystkie dane do formularza wpisywały osobiście. Po zmianach, wypełniając PIT-37 za 2014 r., podatnik będzie musiał otworzyć formularz, podać swoje dane: imię, nazwisko, PESEL i sumę przychodów, np. z PIT-11 oraz wyrazić chęć pobrania wstępnie wypełnionego zeznania. Następnie system wpisze dane do formularza. Następnie podatnik będzie mógł sprawdzić wpisane dane i je zmienić. Ponadto, będzie mógł skorzystać z ulg podatkowych (np. ulgi na dzieci). Po wprowadzeniu wszystkich danych do formularza, podatnik będzie musiał postępować tak jak dotychczas, czyli podpisać zeznanie oraz je wysłać. Do podpisu będzie można użyć tzw. danych autoryzujących (podajemy: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL oraz kwotę przychodu sprzed dwóch lat) lub e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem.

Po wysłaniu e-PIT-37 trzeba pamiętać o pobraniu urzędowego poświadczenia odbioru. Jest to dokument, który potwierdza złożenie zeznania rocznego.

Pozostali podatnicy, rozliczający się na innych formularzach – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 – będą musieli postępować identycznie jak dotychczas. W rozliczeniu za 2014 r. nie będą mogli skorzystać z opcji wstępnego wypełnienia zeznania.