Podatnicy do ukończenia 26. roku życia nie muszą składać PIT-u, ale tylko, jeśli w 2020 r. osiągali wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych. Jeśli ktoś przekroczył jej limit lub zarabiał w inny sposób niż etat lub zlecenie, musi rozliczyć się z fiskusem.

Ulga dla młodych, określana też hasłami „bez PIT dla młodych” lub „zerowy PIT dla młodych”, zwalnia z podatku przychody osób do 26. roku życia, osiągane ze stosunku pracy (i stosunków pokrewnych) oraz umów zaleceń do wysokości limitu 85 528 zł na rok. Ministerstwo Finansów podaje, że korzysta z niej ok. 2 mln podatników.

Ulga weszła w życie 1 sierpnia 2019 r. Jej rozliczenie w PIT przed rokiem było nieco skomplikowane – inaczej należało wykazać przychody otrzymane przed 1 sierpnia, a inaczej te otrzymane po 1 sierpnia. W 2020 r. ulga obowiązywała już cały czas, dlatego rozliczenie jest już znacznie prostsze. Co więcej, wielu młodych podatników w ogóle nie musi się nim interesować.

Ulga dla młodych a obowiązkowy PIT

Jeśli osoba do 26. roku życia osiągnęła w zeszłym roku wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, nie dotyczy jej obowiązek składania zeznania rocznego PIT. Po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT otrzyma informacje, że jej dochody są zwolnione z podatku i nie wymagają rozliczania. Uściślijmy, że preferencja zwalnia z podatku wynagrodzenie zasadnicze oraz inne profity, np. wynagrodzenia za nadgodziny, dodatki, nagrody, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia na rzecz pracownika.

>>>> Nie wiesz, co możesz odliczyć w PIT za 2020? Zapytaj doradcę podatkowego – porady przez telefon lub online! <<<<

Inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli młody podatnik w 2020 r. osiągał jakiekolwiek zarobki np. z umowy o dzieło, najmu, działalności gospodarczej, praw autorskich lub zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Te źródła nie są objęte ulgą, w związku z czym odlicza się od nich podatek i należy go rozliczyć.

To samo dotyczy praktyk absolwenckich i staży uczniowskich. Nowelizacja ustawy o PIT sprawiła co prawda, że także przychody ze staży i praktyk zostały objęte ulgą dla młodych, ale dopiero od 1 stycznia 2021 r. PIT dotyczy zarobków ubiegłorocznych, dlatego w 2021 roku należy go złożyć także w sytuacji, gdy ktoś osiągał dochody ze stażu lub praktyki. Dopiero za rok staże i praktyki nie będą wymagały składania formularza.

Zeznanie roczne muszą rozliczyć także ci młodzi podatnicy, którzy przekroczyli roczny limit przychodów 85 528 zł. Wówczas opodatkowana jest tylko nadwyżka ponad tę kwotę.

A co w sytuacji, gdy ktoś ukończył 26. rok życia w 2020 r.? Również musi rozliczyć się z fiskusem. O prawie do skorzystania z ulgi dla młodych decyduje dzień 26. urodzin: wszystkie wypłaty otrzymane do tego dnia włącznie są objęte zwolnieniem z podatku, zaś dochody otrzymane później (bez wzglądu na to, jakiego okresu dotyczą) już nie.

Twój e-PIT uwzględnia ulgę dla młodych

PIT należy rozliczyć do 30 kwietnia. Najprościej zrobić to w usłudze Twój e-PIT, która automatycznie uwzględnia ulgę dla młodych. Osoby rozliczające się na formularzu PIT-37 (np. dla zarabiających na umowie o dzieło lub z praw autorskich) nie muszą nawet akceptować zeznania – wówczas ich rozliczenie zostanie uznane za wysłane z dniem 30 kwietnia w takiej formie, w jakiej przygotowali je urzędnicy. Samodzielnie zaakceptować zeznanie, a niekiedy także uzupełnić niektóre rubryki, muszą podatnicy zobligowani do wypełnienia druku PIT-36 (m.in. dla prowadzących działalność gospodarczą).

W drukach podatkowych ulga dla młodych kryje się pod hasłem „Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy”. Jeśli młody podatnik chce samemu rozliczyć swój PIT, przychody osiągnięte z etatu i zleceń, do wysokości maksymalnie 85 528 zł i osiągnięte przed 26. urodzinami wykazuje w „Przychodach zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy”, zaś wszystkie inne przychody rozpisuje w odpowiednich pozostałych rubrykach.