Do 30 kwietnia należy złożyć PIT za 2020 r. W zeszłym roku kolejne tarcze antykryzysowe wprowadzały coraz to nowsze, nieznane wcześniej formy pomocy materialnej dla dotkniętych pandemią. Pojawia się więc pytania, czy trzeba rozliczać się z nich z fiskusem.

Ustawy antykryzysowe wymieniają szereg świadczeń zwolnionych z podatku lub których nie uważa się za przychód w rozumieniu przepisów podatkowych. Nieopodatkowane formy pomocy to m.in.:

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług (z art. 15zq ustawy covidowej*);

Reklama

Dodatkowe świadczenie postojowe dla najbardziej dotkniętych branż (z art. 15zs1 ustawy covidowej);

Reklama

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (z art. 15zs2 ustawy covidowej);

>>>> Nie wiesz, co możesz odliczyć w PIT za 2020? Zapytaj doradcę podatkowego – porady przez telefon lub online! <<<<

Polski Bon Turystyczny

Dodatek solidarnościowy 1400 zł dla pracowników, którzy stracili pracę na skutek pandemii (wypłacany na podstawie odrębnej ustawy - o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19)

Dofinansowanie do zakupu sprzętu do nauki zdalnej, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu (tzw. 500 plus dla nauczycieli).

Zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników infrastruktury krytycznej za pracę lub pozostawanie w gotowości w godzinach nadliczbowych;

Zasiłek dla rolników i ich domowników z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją (z art. 31zy3 ustawy o COVID-19);

Umorzona pożyczka od starosty ze środków Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (z art. 15zzd ustawy covidowej);

Dotacja z Tarczy 6.0, czyli dotacje od starosty ze środków Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców o określonych kodach PKD (wypłacane na podstawie art. 15zze4 ustawy o COVID-19);

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (z art. 31zo ustawy covidowej)

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznane przez urząd pracy nie jest przychodem podatkowym dla pracodawcy. Natomiast przy wypłacie wynagrodzenia pracownikowi pracodawca był zobowiązany pobrać zaliczkę na PIT.

Pomocne dla podatników, którzy korzystali ze świadczeń antykryzysowych, mogą być objaśnienia podatkowe „w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19”. Minister finansów wydał je na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, co oznacza, że podatnik, który zastosuje się do ich treści, nie poniesie negatywnych konsekwencji. Pamiętajmy jednak, że objaśnienia były opublikowane 21 lipca 2020 r., a część przepisów antykryzysowych została wydana już po tej dacie.

*Ustawa covidowa = Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późn. zm.