1 stycznia 2021 r. zmieniają się zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu.

  • Kto może skorzystać z tej formy opodatkowania
  • Czy w praktyce oznacza to niższy podatek

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form rozliczania podatku osobowego od osób fizycznych. W ten sposób można opodatkować m.in. przychody z najmu, ale też przychody z własnego biznesu, jeśli prowadzi się go w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółki jawnej. Wielu podatników ceni sobie tę formę jako korzystniejszą niż podatek liniowy oraz rozliczanie PIT na zasadach ogólnych, chociaż oczywiście nie jest to regułą – wszystko zależy to od specyfiki wykonywanej działalności i indywidualnych kalkulacji.

Popularność ryczałtu wśród przedsiębiorców ciągle rośnie. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że PIT za 2019 r. rozliczyło w ten sposób 653 tys. osób prowadzących działalność, o ponad 42 tys. więcej niż rok wcześniej. Przeszkodą w korzystaniu z tej formy opodatkowania są jednak ograniczenia: ryczałt nie jest dostępny dla wszystkich branż i nie można z niego korzystać , jeżeli w minionym roku podatkowym przekroczyło się określony limit przychodów. I właśnie te obostrzenia zostaną poluzowane od 1 stycznia 2021 r.

Ryczałt prawie dla każdego przedsiębiorcy

Po pierwsze, zlikwidowany zostanie wykaz usług, których świadczenie wyklucza opodatkowanie w formie ryczałtu (obecnie znajduje się on w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). W praktyce oznacza to, że z ryczałtu nie będą mogli korzystać – jeśli chodzi o branże - tylko przedsiębiorcy prowadzący apteki, kupujący lub sprzedający wartości dewizowe, handlujący częściami lub akcesoriami do pojazdów mechanicznych oraz wytwarzający wyroby akcyzowe.

Po drugie, limit przychodów, po przekroczeniu którego opodatkowanie ryczałtem będzie niemożliwe, zostanie podwyższony ośmiokrotnie: z 250 tys. euro (1 093 350 zł) do 2 mln euro (9 030 600 zł).

Nadal z ryczałtu nie skorzystają jednak podatnicy w pewnych specyficznych sytuacjach, np. gdy w formie działalności gospodarki lub spółki świadczą usługi na rzecz swojego byłego albo obecnego pracodawcy.

Stawki ryczałtu w 2021 r.

Znowelizowana ustawa przewiduje osiem stawek ryczałtu. Dla przedsiębiorców największe znaczenie będą miały stawki 17 proc. (dla wykonujących wolne zawody), 15 proc.(dla wskazanych w ustawie usług) oraz 8,5 proc. (według tej stawki opodatkowane są przychody ze świadczenia usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu).

Przepisy dotyczące stawek również będą korzystniejsze od 1 stycznia 2021 r. Wspomniana stawka 17 proc. będzie miała zastosowanie dla tych, którzy do tej pory płacili 20 proc. Usługi opodatkowane dotąd stawką 17 proc. będą w większości opodatkowane stawką 15 proc.

Warto też pamiętać, że w ustawie o ryczałcie zmienia się definicja wolnych zawodów, co rozumie się jako „pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście”. Od nowego roku do tej grupy dołączą m.in. psychologowie, fizjoterapeuci, adwokaci, radcowie prawni, księgowi, doradcy podatkowi, agenci ubezpieczeniowi i brokerzy ubezpieczeniowi. Pełny wykaz wolnych zawodów znajdziemy w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czy opłaca się przejść na ryczałt?

Aby płacić podatek w formie ryczałtu, należy złożyć stosowne oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego lub wysłać zgłoszenie za pomocą wniosku CEIDG-1. Większość podatników (o ile osiągają przychody co miesiąc, a ich działalność nie jest zawieszona) ma na to czas do 20 lutego 2021.

Przed przejściem na tę formę opodatkowania warto przekalkulować, czy w przypadku prowadzanej przez siebie działalności rzeczywiście będzie to opłacalne. Nie można przy tym porównywać samych stawek, ryczałt płaci się bowiem od przychodów, a nie – jak w przypadku innych form opodatkowania – od dochodów.

Przy ryczałcie nie odlicza się kosztów uzyskania przychodów (odliczyć można jednak składki na ZUS), ponadto ryczałtowcy tracą prawo do wielu ulg podatkowych, m.in. najpopularniejszej ulgi na dziecko, a także do rozliczania się wraz z małżonkiem. Specjaliści podpowiadają, że ryczałt może się opłacić w szczególności tym, którzy zarabiają na własnej pracy i wiedzy, nie ponosząc przy tym większych kosztów działalności, związanych np. z zakupem sprzętu czy wyposażenia.