Istnieje kilka sposobów na złożenie zeznania podatkowego i rozliczenie się z urzędem skarbowym. Niezależnie jednak od wybranego sposobu zeznanie podatkowe należy złożyć najpóźniej 30 kwietnia.

Zeznanie podatkowe można złożyć udając się do właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego. Składając zeznanie w taki sposób, podatnik ma możliwość skorygowania na bieżąco ewentualnych błędów w deklaracji podatkowej, ponieważ urzędnicy od razu sprawdzają poprawność wypełnienia zeznania rocznego. Atutem takiego rozwiązania jest pewność, że w razie ewentualnych błędów, podatnik nie będzie wzywany do urzędu skarbowego w celu skorygowania zeznania lub złożenia korekty.

Jeżeli podatnik, nie może zjawić się osobiście w urzędzie skarbowym, wówczas może wysłać wypełnione i podpisane zeznanie pocztą. O zachowaniu ustawowego terminu, w jakim należy złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe, decyduje w takim przypadku data stempla pocztowego, a nie data wpłynięcia przesyłki do urzędu skarbowego.

Inną formą rozliczenia się z urzędem skarbowym jest wysłanie zeznania podatkowego w formie elektronicznej przez internet na stronie systemu e-Deklaracje. Jest to obecnie najbardziej reklamowana przez polskiego fiskusa forma składania zeznania. Wysłanie PIT przez Internet jest proste i wygodne - bez wychodzenia z domu podatnicy mają możliwość rozliczenia się z urzędem skarbowym. Nie muszą przy tym stosować podpisu elektronicznego.

Chcąc wysłać zeznanie PIT do urzędu skarbowego przez internet trzeba pamiętać, że aby zabezpieczyć autentyczność przesyłanego zeznania system poprosi podatnika o podanie:
- numeru NIP lub PESEL w zależności od tego, czy podatnik prowadzi działalność gospodarczą czy nie;
- imienia i nazwiska;
- daty urodzenia;
- kwoty przychodu, jaką wykazano w zeznaniu rocznym PIT za 2012 rok.Potwierdzeniem terminowego złożenia zeznania podatkowego PIT przez internet jest otrzymanie oraz pobranie i zachowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Otrzymanie UPO jest traktowane tak samo jak posiadanie dowodu nadania listu poleconego czy potwierdzenie złożenia PIT w urzędzie skarbowym.

Inne możliwe formy rozliczenia się z fiskusem:

- złożenie zeznania podatkowego w polskim urzędzie konsularnym;
- złożenie przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;
-złożenie przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;
- złożenie przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.