Pieniądze z 1 proc. PIT nie będą już przekazywane nieuprawnionym organizacjom. Tak wynika z nowelizacji ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego, podpisanej przez prezydenta.

Wejdzie ona w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniło, że prowadzony przez szefa tego resortu wykaz OPP uprawnionych do wpływów z 1 proc. PIT będzie na bieżąco aktualizowany (lista jest dostępna na stronie www.mpips.gov.pl).
Systematycznie będą usuwane z niego organizacje, które utraciły status OPP, ogłosiły upadłość bądź likwidację.
Jeżeli podatnik wskaże w zeznaniu organizację, która później zostanie usunięta z listy, to urząd skarbowy nie przekaże jej pieniędzy.
Obecnie OPP, nawet gdy np. utraci swój status po dniu publikacji wykazu (tj. po 15 grudnia roku podatkowego), nadal widnieje na liście. To powoduje, że podatnik może wskazać jej numer Krajowego Rejestru Sądowego w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym i tym samym – za pośrednictwem urzędu skarbowego – przekazać jej 1 proc. swojego podatku.
W ubiegłym roku w rozliczeniu za 2012 r. do OPP trafiło ponad 480 mln zł z 1 proc. PIT. Środki przekazało ponad 11,5 mln podatników.
Zmiana nie dotyczy podatników składających zeznanie za 2013 rok
Etap legislacyjny
Ustawa 24 stycznia 2014 r. nowelizująca m.in. ustawę o działalności OPP i o wolontariacie – czeka na publikację