Pani Zofia zarabia zwykle poniżej średniej krajowej, ale w tym roku firma, w której pracuje, realizowała dwa projekty specjalne i jej zarobki wzrosły, a tym samym wyższe będzie zobowiązanie podatkowe. – Czy będę mogła w jakiś sposób zmniejszyć podatek za 2013 r.? – pyta czytelniczka.
ikona lupy />
Grzegorz Grochowina, ekspert podatkowy w KPMG w Polsce / Media / mat. prasowe
Zmniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych jest możliwe, ale wiąże się z pewnymi wydatkami, czyli darowiznami.
Można je przekazać na różne cele: organizacji pożytku publicznego (OPP), krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, kultu religijnego, a także na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów, m.in.: katolickiego, autokefalicznego prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego i zielonoświątkowego.
Przekazanie darowizny jednemu z tych podmiotów pozwoli obniżyć dochód, a w efekcie podatek należny fiskusowi. Trzeba jednak spełnić określone w ustawach warunki.

Obowiązuje limit

Darowizny przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, krwiodawstwa i kultu religijnego obniżą dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym jedynie do wysokości 6 proc. dochodu podatnika. Inaczej mówiąc, można przekazać więcej pieniędzy, ale odliczyć nie więcej, niż wynosi limit. Wyjaśnijmy na przykładzie. Nie wiemy, ile wynoszą zarobki pani Zofii, ale załóżmy, że jest to 4 tys. zł miesięcznie brutto (netto – nieco ponad 2853 zł). Jej roczny dochód (po opodatkowaniu) wynosi nieco ponad 34 247 zł, a podstawa opodatkowania (dochód przed opodatkowaniem) – 40 080 zł. Oznacza to, że może na powyższe cele przekazać w formie darowizn 2404,8 zł. Jeśli np. na cele kultu religijnego przeznaczy 2000 zł, a na organizację pożytku publicznego 600 zł, to i tak od dochodu odliczy tylko 2404,8 zł.
Zakładając, że nasza czytelniczka przekaże maksymalną kwotę na darowizny (6 proc. dochodu), to przy takich zarobkach oszczędzi na podatku ok. 432 zł. Przy wyższych oszczędności będę oczywiście bardziej znaczące.

Krwiodawcy też z ograniczeniem

Na rozliczeniu PIT za 2013 r. mogą również skorzystać honorowi dawcy krwi. Kwotę odliczenia liczymy, mnożąc ilość oddanej krwi lub osocza przez ekwiwalent pieniężny. W przypadku darowizny na cele krwiodawstwa ekwiwalent pieniężny za litr krwi wynosi 130 zł, a osocza 170 zł. Jak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów, mężczyźni w ciągu roku mogą przekazać maksymalnie 2,7 litra krwi, a kobiety – 1,8 litra. W praktyce mężczyźni będą mogli pomniejszyć swój dochód maksymalnie o 351 zł, a kobiety o 234 zł.

Charytatywnie, bez limitu

Przy darowiznach na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła limity nie obowiązują. Przekazując pieniądze lub inne rzeczy Kościołowi katolickiemu, trzeba jednak pamiętać, że kościelna osoba prawna, taka jak np. parafia, ma obowiązek dać nam pokwitowanie odbioru. Ponadto musimy uzyskać sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła. Parafia lub inny podmiot powinien przekazać dokument w ciągu dwóch lat od dnia przekazania darowizny. Nie może on przy tym zawierać jedynie ogólnego stwierdzenia, że otrzymana kwota została przekazana na powyższą działalność. W sprawozdaniu trzeba określić konkretny cel, na który Kościół przeznaczył darowiznę, i beneficjenta tej pomocy, czyli komu została ona przekazana.
Nie można odliczyć od dochodu darowizn przekazanych Kościołowi w gotówce. Pieniądze muszą być wysłane przelewem bankowym, trzeba też zachować potwierdzenie
Kiedy rozliczamy
Darowizny trzeba przekazać w tym roku (do 31 grudnia). Później, do 30 kwietnia 2014 r. będzie można je rozliczyć w zeznaniu PIT. Darowizny trzeba wykazać w załączniku PIT-O do formularza PIT. Wskazujemy tam kwotę darowizny, zaznaczamy, że odliczamy ją od dochodu i komu ją przekazaliśmy (trzeba podać nazwę i adres).
Odliczenia darowizny na cele pożytku publicznego można dokonać tylko na rzecz organizacji realizujących cele pożytku publicznego, o których mowa m.in. w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wysokość przekazywanej darowizny nie może przekroczyć 6 proc. dochodu podatnika.
Podatnik, który przekazuje pieniądze, musi mieć dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W przypadku darowizny innej niż pieniężna (darowizna rzeczowa – przyp. red.) przekazanie potwierdza się dokumentem, z którego wynika jej wartość, np. pisemną lub notarialną umową darowizny. Należy również posiadać oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.
Przy darowiznach przekazywanych na Kościół odliczeniu od dochodu podlegają wyłącznie darowizny na cele kultu religijnego oraz na cele charytatywno-opiekuńcze m.in. Kościoła katolickiego. W przypadku darowizn na cele kultu religijnego, ich wartość nie może przekraczać kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu. Z kolei darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła mogą być odliczane w całej wartości, nawet do 100 proc. osiągniętego dochodu.
Z kolei jeśli chodzi o darowizny krwi, od rozliczenia za rok 2013 nie ma obowiązku posiadania oświadczenia stacji krwiodawstwa o przyjęciu darowizny. Wystarczające jest jedno zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.
Należy zaznaczyć, że darowiznę na cele krwiodawstwa rozpatruje się łącznie z darowizną na cele kultu religijnego oraz darowiznami na rzecz pożytku publicznego. Tym samym łączny limit wszystkich tych darowizn (ich suma) w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6 proc. dochodu podatnika.
Podstawa prawna
Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989 r. nr 29, poz. 154 z późn. zm.).