Podatnicy, którzy nie chcą zapłacić podatku od dochodu ze sprzedaży w 2013 r. mieszkania lub domu kupionego w 2008 r. muszą złożyć do urzędu skarbowego odpowiednie oświadczenie. Często o tym zapominają i w efekcie tracą prawo do preferencji.
Ulga meldunkowa polega na tym, że podatnik, który kupił mieszkanie między 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2008 r., nie płaci podatku przy jego sprzedaży, jeżeli był zameldowany w tym lokalu przez co najmniej 12 miesięcy i złoży oświadczenie w urzędzie skarbowym, że spełnia warunki do zwolnienia.
Oświadczenie trzeba złożyć do 30 kwietnia roku następnego po tym, w którym sprzedana została nieruchomość. Przykładowo, jeśli podatnik kupił mieszkanie w czerwcu 2008 r., był w nim zameldowany przez cały 2010 r. i sprzedał je w 2013 r., to aby skorzystać z ulgi meldunkowej, musi złożyć oświadczenie do 30 kwietnia 2014 r.