Odpowiedź jest prosta. Ważny jest faktyczny adres zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie PIT. Wynika to z art. 45 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Adres zameldowania nie ma żadnego znaczenia.
Tak więc czytelniczka powinna złożyć wypełnioną deklarację PIT w urzędzie skarbowym, który był właściwy według jej miejsca zamieszkania 31 grudnia 2013 r., a więc już po przeprowadzce. Oczywiście, może się zdarzyć, że jeśli nie wyprowadziła się daleko, to nadal podlega pod ten sam US, w którym rozliczała się w poprzednich latach.
Warto podkreślić, że z perspektywy rozliczania podatku dochodowego liczba przeprowadzek w trakcie roku podatkowego nie ma znaczenia. Decydujące jest miejsce zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku.
Opisane wyżej zasady dotyczą osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą.

DGP przypomina

● Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,

które w relacjach z urzędem skarbowym posługują się numerem PESEL, nie muszą składać zgłoszeń aktualizacyjnych. Wystarczy, jeśli wpiszą nowy adres zamieszkania w składanej deklaracji PIT. Pozwala na to art. 9 ust. 1d ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.).

● Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

które w relacjach z urzędem skarbowym posługują się numerem NIP, mają obowiązek aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym. Co do zasady muszą to zrobić w terminie siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych (art. 9 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji). Służy do tego formularz CEIDG-1.