Umowa z najemcą jest kluczowa. Jeśli jest w niej zapis, że koszty mediów i inne tego typu obciążenia ponosi lokator, to u wynajmującego nie powstaje przychód z tego tytułu.
Czytelnik rozlicza najem mieszkania według zryczałtowanej stawki podatku – 8,5 proc. (do 31 stycznia musi złożyć deklarację na druku PIT-28). Od swojego lokatora dostaje właściwą zapłatę za najem oraz opłaty czynszowe. Rozliczenie podatku za najem właściwy nie budzi wątpliwości. Wynajmujący nie wie jednak, czy do kwoty przychodu powinien wliczać również opłaty czynszowe, zwłaszcza w sytuacji, gdy sam je wpłaca, a najemca zwraca mu pieniądze.
Reklama

Reklama
Grzegorz Grochowina, ekspert podatkowy z KPMG, tłumaczy, że w przypadku najmu duże znaczenie dla późniejszego rozliczania z fiskusem przychodów z tego tytułu ma konstrukcja umowy.
– Co do zasady, składnikiem przychodu osiąganego przez wynajmującego nie będą ponoszone przez najemcę wydatki związane z mieszkaniem, np. czynsz, opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz, jeżeli z umowy wynika, że to najemca ma je ponosić – stwierdza Grzegorz Grochowina.
Takie stanowisko potwierdził np. dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 22 sierpnia 2012 r. (nr IPTPB1/415-310/12-4/AG).
Co zrobić, gdy takiego zapisu nie ma w umowie? – Należy uznać, że opłaty te z jednej strony stanowią przychód wynajmującego, z drugiej – mogą być rozliczone w kosztach uzyskania przychodów – wyjaśnia ekspert KPMG.
Tyle że osoby decydujące się na opodatkowanie najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosują stawkę 8,5 proc. bezpośrednio do przychodów i nie zmniejszają ich o poniesione koszty. Mogą je rozliczyć wyłącznie wynajmujący, którzy opodatkowują najem na zasadach ogólnych – według skali ze stawkami 18 proc. i 32 proc.
Jak podkreśla Grzegorz Grochowina, wynajmujący muszą więc zwrócić szczególną uwagę na postanowienia zawieranych umów. Jeśli określą w nich, że opłaty czynszowe ponosi najemca, unikną problemów z ich rozliczaniem.
– W efekcie, w przypadku gdy wynajmujący ponosi ciężar dodatkowych opłat, których wartość następnie zwracana jest mu przez najemcę, a z treści umowy wynika, iż najemca zobowiązany był do ich poniesienia, to wówczas u wynajmującego nie wystąpi dodatkowy przychód z tego tytułu – podsumowuje Grzegorz Grochowina.