Kompleksowe wsparcie dla polskich rodzin.- to prezydencki projekt, który ma za zadanie promowanie polityki prorodzinnej. Profesor Irena Wóycicka z Kancelarii Prezydenta podkreślała w radiowej Jedynce, że obecna katastrofalna sytuacja demograficzna to złe perspektywy rozwoju Polski.

Dlatego też środowisko Bronisława Komorowskiego chce stworzyć szeroką koalicję z udziałem samorządów i instytucji państwowych, tak, by znieść bariery ekonomiczne i społeczne, które wstrzymują młodych ludzi przed decyzją o rodzicielstwie.

Jednym z elementów programu mają być korzystniejsze zapisy o ulgach podatkowych dla rodzin. Wóycicka mówiła, że prezydent chce ustanowienia kwoty wolnej od podatku w zależności od liczby dzieci w rodzinie. Bronisław Komorowski ma nadzieję, że takie zmiany zostaną uchwalone jeszcze przez Sejm tej kadencji. Obecna ulga jest bowiem w ocenie prezydenta niefunkcjonalna, bo nie trafia do wielu rodzin, które jej potrzebują.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta poinformowała, że marszałkowie województw po rozmowach z prezydentem, za priorytet uznali wykorzystanie środków unijnych dla wsparcia polskich rodzin. Różna forma edukacji i opieki nad małymi dziećmi, wyrównywanie szans rozwojowych czy integracja społeczna - na to mają pójść środki z unijnej kasy.

Według Ireny Wóycickiej, przykłady takich krajów jak Francja czy Szwecja pokazują, że skuteczna polityka prorodzinna może przynosić efekty.