Nie możesz porozumieć się z byłym małżonkiem lub partnerem co do podziału ulgi prorodzinnej w PIT? Minister finansów przesądza, że w takim wypadku możesz skorzystać z niej w równej części.
Takie przełomowe stanowisko minister zajął w interpretacji zmieniającej z 7 sierpnia 2013 r. (sygn. DD3/033/163/IMD/13/RD-81510/13). Przełomowe dlatego, że organy podatkowe ciągle nie są zgodne co do tego, jak powinni postępować rodzice, którzy nie mogą dogadać się w sprawie podziału ulgi. Zdarzają się interpretacje, z których wynika, że porozumieć się trzeba, a brak zgody wcale nie oznacza, że można bezpiecznie odliczyć połowę kwoty (por. m.in. tegoroczne interpretacje dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o sygn. IPTPB2/415-868/12-2/AK, IPTPB2/415-258/13-2/KSM). Rodzice dziecka, często byli małżonkowie, którzy jednak nie byli w stanie dojść do wspólnych ustaleń, zostawali z problemem, a jeśli w sumie odliczyli za dużo – oboje musieli się tłumaczyć urzędnikom.
MF w powołanej interpretacji zmieniającej daje wreszcie jasne wskazówki: tylko w przypadku zgodnych oświadczeń woli obojga rodziców każdemu z nich przysługuje odliczenie w uzgodnionej przez nich proporcji. W przeciwnym razie mogą skorzystać z ulgi wyłącznie w częściach równych.