Jeśli funkcja rodziny zastępczej nie była sprawowana przez cały rok podatkowy, ulgę prorodzinną można odliczyć tylko za poszczególne miesiące.
Kobieta na mocy postanowienia sądu pełniła funkcję rodziny zastępczej w stosunku do swojej siostry w okresie od 15 października 2008 r. do 31 sierpnia 2012 r. Siostra ta pobierała zasiłek pielęgnacyjny i pomimo osiągnięcia pełnoletniości nadal pozostawała pod opieką i na utrzymaniu podatniczki.
Kobieta w 2012 r. nie była ustanowiona opiekunem prawnym siostry (w 2013 r. uprawomocni się postanowienie sądu o jej częściowym ubezwłasnowolnieniu). Chciała skorzystać z ulgi prorodzinnej za cały 2012 r. Jednak ulga należy się jej tylko za miesiące od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że ulga prorodzinna przysługuje m.in. na dzieci pełnoletnie pobierające zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Warunkiem koniecznym do odliczenia jest jednak nie tylko pobieranie jednego z tych świadczeń, ale również utrzymywanie dziecka w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego.
Zdaniem organu podatkowego odliczenie może zostać dokonane tylko za wskazane miesiące, bowiem w 2012 r. podatniczka nie była ustanowiona opiekunem prawnym dla siostry (ulgę mogą odliczać także opiekunowie prawni – przyp. red.). Pieczę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej sprawowała tylko do końca sierpnia 2012 r.
Interpretacja dyrektora izby skarbowej w Łodzi z 10 kwietnia 2013 r., sygn. IPTPB2/415-9/13-4/JR.