Jeśli funkcja rodziny zastępczej nie była sprawowana przez cały rok podatkowy, ulgę prorodzinną można odliczyć tylko za poszczególne miesiące.
Kobieta na mocy postanowienia sądu pełniła funkcję rodziny zastępczej w stosunku do swojej siostry w okresie od 15 października 2008 r. do 31 sierpnia 2012 r. Siostra ta pobierała zasiłek pielęgnacyjny i pomimo osiągnięcia pełnoletniości nadal pozostawała pod opieką i na utrzymaniu podatniczki.
Kobieta w 2012 r. nie była ustanowiona opiekunem prawnym siostry (w 2013 r. uprawomocni się postanowienie sądu o jej częściowym ubezwłasnowolnieniu). Chciała skorzystać z ulgi prorodzinnej za cały 2012 r. Jednak ulga należy się jej tylko za miesiące od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r.