Jeśli jedynakowi urodzi się w ciągu roku brat lub siostra, to rodzice mogą skorzystać z preferencji prorodzinnej w PIT. Nawet gdy bardzo dużo zarabiają.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19107/13) wyjaśniło wątpliwości związane z ustalaniem kwoty ulgi w przypadku urodzenia się w trakcie roku podatkowego drugiego dziecka. Przypomnijmy, że od 2013 r. ograniczono stosowanie preferencji przez podatników, którzy mają jednego potomka – zależy ona od dochodów rodziców. Warunek ten nie dotyczy osób z większą liczbą dzieci.
Resort finansów informuje, że nie zmienia się zasada, zgodnie z którą kwotę ulgi nalicza się w stosunku miesięcznym. I tak w obecnym stanie prawnym można odliczyć za każdy miesiąc kalendarzowy sprawowania pieczy w stosunku do:
● jednego małoletniego dziecka – 92,67 zł, jeżeli dochody małżeństwa lub osoby samotnie wychowującej dziecko nie przekroczyły 112 tys. zł (a podatnika niepozostającego w związku małżeńskim – 56 tys. zł),
● dwojga małoletnich dzieci – 92,67 zł na każde dziecko,
● trojga i więcej małoletnich dzieci – 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 139 zł – na trzecie dziecko, 185,34 zł – na czwarte i każde kolejne dziecko.
Istotne jest, że zgodnie z art. 27f ust. 2b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) odliczenie bez względu na wysokość dochodów przysługuje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień roku sprawował władzę rodzicielską (pełnił funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej) w stosunku do więcej niż jednego dziecka.
W ocenie MF z przepisu tego wynika, że z odliczenia na dwoje lub troje dzieci skorzysta podatnik, któremu odpowiednio drugie lub trzecie dziecko urodzi się nawet w ostatnim dniu roku, tj. 31 grudnia. Także w takim wypadku odliczenie uwzględnia się w stosunku miesięcznym. Oznacza to, że jeżeli drugie dziecko urodziło się w ciągu roku, to podatnik może skorzystać z ulgi na nie począwszy od miesiąca, w którym przyszło na świat.
Zasady obliczenia kwoty ulgi na rodzeństwo
Podatnikom w grudniu 2013 r. ma się urodzić drugie dziecko. Mają już jedną małoletnią córkę. W rozliczeniu podatkowym za ten rok będą mogli odliczyć ulgę prorodzinną w wysokości 1204,71 zł, w tym:
1112,04 zł – na pierwsze dziecko za wszystkie miesiące roku (12 x 92,67 zł)
92,67 zł – na drugie dziecko za jeden miesiąc, ponieważ urodzi się w grudniu.