Pojechałem razem z matką pociągiem do sanatorium w Kołobrzegu. Czy mogę uwzględnić w ramach ulgi rehabilitacyjnej koszty dwóch biletów kolejowych? – pyta nasz czytelnik.
Podatnicy mogą odliczyć od rocznego dochodu różnego rodzaju wydatki, które wiążą się z koniecznymi zabiegami leczniczo-rehabilitacyjnymi. Katalog kosztów podlegających potrąceniu jest określony w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Obejmuje m.in. zakup biletów na odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem w sanatorium.
Skorzystać z tego może albo podatnik, który sam jest niepełnosprawny, albo który taką osobę utrzymuje (a jest np. jej rodzeństwem, współmałżonkiem, dzieckiem, rodzicem, pasierbem czy teściem) – jeżeli w roku podatkowym dochody osoby z dysfunkcją nie przekraczają 9120 zł.