Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, który określa zwiększone normy szacunkowe dochodu w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej. Na tej podstawie w 2014 r. płacony będzie PIT.
Jednak podwyżka nie będzie duża. Decyduje o tym wskaźnik cen towarowej produkcji rolnej. Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 24 maja 2013 r. (M.P. poz. 475) w 2012 r. w stosunku do 2011 r. wyniósł zaledwie 103,8 (czyli ceny zwiększyły się o 3,8 proc.). Rok wcześniej tj. w 2011 r. w odniesieniu do 2010 r. było to aż 115,9.
Przypomnijmy, że możliwość rozliczania podatku w tej formie mają podatnicy nieprowadzący ksiąg rachunkowych i działający w określonych branżach. W takim przypadku dochód do opodatkowania ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych. Zgodnie z projektem resortu finansów, w 2014 r. dla 1 mkw. uprawianych roślin ozdobnych (np. kwiatów) w szklarniach ogrzewanych norma szacunkowa dochodu rocznego wyniesie 12,19 zł, czyli zostanie podwyższona o 45 gr, a dla pozostałych roślin (np. pomidorów) – 4,53 zł (tj. o 17 gr więcej). W przypadku uprawy grzybów i grzybni w 2014 r. norma wzrośnie z 5,04 zł do 5,23 zł.
Największe – nominalnie – podwyżki dotyczą hodowli. Na przykład w przypadku koni hodowlanych (poza gospodarstwem rolnym) norma wyniesie 418,26 zł, czyli więcej o 15,31 zł.
Resort finansów szacuje, że podwyższenie podstaw opodatkowania wpłynie na zwiększenie dochodów sektora finansów publicznych w 2014 r. o ok. 2 mln zł.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji