Niepełnosprawny czytelnik w 2012 r. był w sanatorium. Z informacji Ministerstwa Finansów do załącznika PIT/O dowiedział się, że odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego to jeden z wydatków na cele rehabilitacyjne, na które przysługuje ulga podatkowa. Nie był jednak pewien, czy może też odliczyć dokupione w sanatorium noclegi przed turnusem i po nim. „Umożliwiły mi korzystanie z zabiegów od rana pierwszego dnia i przez cały ostatni dzień, bez konieczności spania na dworcu” – napisał.

Jak wynika z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), wydatki rehabilitacyjne obejmują m.in. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, opłaty za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego oraz wydatki na zabiegi rehabilitacyjne.

– Oznacza to, że dodatkowe noclegi w połączeniu z zabiegami mogą być potraktowane jako leczenie w uzdrowisku – wskazuje Elżbieta Soroko z Kancelarii Podatkowej Sigma. Zaznacza jednak, że gdyby czytelnik dokupił noclegi nie w sanatorium, ale np. w pobliskim pensjonacie, nie mógłby objąć ich ulgą.

Wydatki na zabiegi i pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego odlicza się od dochodu przed opodatkowaniem w wysokości faktycznie poniesionej – bez żadnych limitów.

Czytelnik chciałby także w ramach ulgi rehabilitacyjnej uwzględnić opłatę klimatyczną, wymaganą w uzdrowiskach. W ocenie ekspertki nie jest to jednak możliwe. – Koszty podobnych opłat nie spełniają dyspozycji normy prawnej i pomimo że obowiązkowo się je uiszcza, nie są zaliczane przez ustawodawcę do wydatków na cele rehabilitacyjne – stwierdza Elżbieta Soroko.