Wojskowa Agencja Mieszkaniowa od początku roku zasypywana jest pytaniami żołnierzy, którzy zwlekają z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r., oczekując od WAM informacji na drukach PIT-11, które miałyby dotyczyć wypłacanych przez agencję świadczeń mieszkaniowych.
W odpowiedzi WAM wyjaśnia, że począwszy od 2013 r. nie wystawia takich informacji, bo od ubiegłego roku świadczenia te nie są już opodatkowane. – Treść komunikatu powinna rozwiać wątpliwości – uważa Mirosław Starzyński, dyrektor pionu finansowo-księgowego WAM.
Jedną z powinności Agencji jest zabezpieczenie zakwaterowania żołnierzy na jeden z trzech sposobów: przydzielenie lokalu mieszkalnego, zapewnienie miejsca w internacie lub wypłacanie świadczenia mieszkaniowego (na wniosek zainteresowanego). W budżecie na 2013 rok zarezerwowano na wypłaty około 380 mln zł i świadczenia – w średniej wysokości 644 zł miesięcznie – otrzymuje blisko 50 tys. żołnierzy zawodowych.