Wojskowa Agencja Mieszkaniowa od początku roku zasypywana jest pytaniami żołnierzy, którzy zwlekają z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r., oczekując od WAM informacji na drukach PIT-11, które miałyby dotyczyć wypłacanych przez agencję świadczeń mieszkaniowych.
W odpowiedzi WAM wyjaśnia, że począwszy od 2013 r. nie wystawia takich informacji, bo od ubiegłego roku świadczenia te nie są już opodatkowane. – Treść komunikatu powinna rozwiać wątpliwości – uważa Mirosław Starzyński, dyrektor pionu finansowo-księgowego WAM.
Jedną z powinności Agencji jest zabezpieczenie zakwaterowania żołnierzy na jeden z trzech sposobów: przydzielenie lokalu mieszkalnego, zapewnienie miejsca w internacie lub wypłacanie świadczenia mieszkaniowego (na wniosek zainteresowanego). W budżecie na 2013 rok zarezerwowano na wypłaty około 380 mln zł i świadczenia – w średniej wysokości 644 zł miesięcznie – otrzymuje blisko 50 tys. żołnierzy zawodowych.
Zaliczki na PIT z tytułu świadczeń mieszkaniowych nie są pobierane na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Jak wynika z tego przepisu, wolne od podatku są kwoty, które podatnicy otrzymują od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa. WAM ma status agencji wykonawczej od 1 stycznia 2012 r.
Kropką nad „i” jest opublikowane wczoraj w Dzienniku Ustaw (poz. 399) rozporządzenie ministra finansów z 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotyczy właśnie świadczeń mieszkaniowych.