Sprzedałem w lutym 2013 r. samochód, który kupiłem w grudniu 2012 r. Czy muszę zapłacić od tego podatek dochodowy? Czy mam to zrobić w rozliczeniu PIT za 2012 r. czy za 2013 r. – pyta nasz czytelnik. Wyjaśnia również, że samochód kupił za 10 tys. zł, a po transakcji odprowadził na konto urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 200 zł. Samochód sprzedał zaś za 11 tys. zł.
W wyniku sprzedaży czytelnik uzyskał przychód, ponieważ cena zakupu auta była niższa od ceny sprzedaży. Przychód ten trzeba rozliczyć w PIT. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu jest odpłatne zbycie rzeczy. Przychód ten powstaje, jeśli podatnik sprzeda jakąś rzecz przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym tę rzecz kupił, oraz gdy transakcja ta jest przeprowadzana poza działalnością gospodarczą. Podatku nie płaci się jednak od całego przychodu uzyskanego ze sprzedaży rzeczy (np. samochodu), ale od faktycznie uzyskanego dochodu.
Wioletta Wełnicka, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz w Bydgoszczy, wyjaśnia, że dochodem jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia. Przychód można również pomniejszyć o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy (np. o wydatki na zakup części zamiennych czy serwis samochodu).