Od początku roku podatnicy mogą składać swoje zeznania podatkowe za 2012 r., a w nich przekazywać 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego (OPP). I mimo że co roku do OPP trafiają miliony (w 2012 – 457,5 mln zł, w 2011 – 400,2 mln zł), nadal wielu podatników nie korzysta z możliwości przekazania tych środków na cele publiczne.
Agata Tomaszewska z Forum Darczyńców w Polsce, które zrzesza niektóre OPP, wskazuje, że liczba podatników przekazujących 1 proc. stale rośnie. Jednak nadal jest to mniej niż połowa wszystkich uprawnionych. W 2010 r. było to 33 proc. ogółu podatników, w 2011 r. – 38 proc., a w 2012 r. – 43 proc.
Pieniądze dla Organizacji Pożytku Publicznego / DGP
– Niepokoi również to, że większość pieniędzy z 1 proc. trafia do coraz mniejszej liczby organizacji: w 2012 r. ponad połowa całej kwoty przekazanej organizacjom pożytku publicznego trafiła tylko do 50 instytucji – dodaje Agata Tomaszewska.
Z kolei Bartosz Poliński z fundacji Alivia podkreśla, że gdyby w 2012 r. wszyscy skorzystali z możliwości przekazania środków, OPP otrzymałyby ok. 200 mln zł więcej.
Najmniej podatników przekazujących środki stanowią osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). W ubiegłym roku zdecydowało się na to zaledwie 27 proc. (przekazali ok. 10 mln zł), podczas gdy rozliczających się na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT--37 (tj. m.in. rozliczających się według skali) – 44 proc. Przekazali oni prawie 440 mln zł.
Z czego wynika taka rozbieżność?
– Przede wszystkim ryczałtowcy później otrzymali możliwość przekazania 1 proc. – dopiero w zeznaniach podatkowych za 2008 r. – wyjaśnia Bartosz Poliński. – Zapewne to niewiedza jest winna niskim wpływom z 1 proc. od nich – dodaje. Dlatego, jego zdaniem, bardzo przydatne są wszelkie akcje informacyjne.
Jak ryczałtowcy mogą przekazać 1 proc.? Podczas wypełniania PIT-28 wystarczy w odpowiedniej rubryce wpisać numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę równą 1 proc. należnego podatku. Lista OPP jest dostępna na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl). Mogą to zrobić jedynie osoby, które złożą zeznanie w terminie.
PIT-28 można złożyć osobiście w okienku podawczym urzędu skarbowego bądź wysłać do północy 31 stycznia za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zeznanie można również wysłać przez internet lub dostarczyć za pomocą urzędomatów.

Przychody opodatkowane w 2012 r. ryczałtem trzeba rozliczyć do końca stycznia