Z nabycia w spadku papierów wartościowych trzeba rozliczyć się w PIT z fiskusem. Przy sprzedaży odziedziczonych akcji spadkobierca nie uwzględni w kosztach wydatków poniesionych przez spadkodawcę.

Czy wnuk nie zapłaci podatku od testamentu

Dziadek zapisał w testamencie wnukowi akcje pewnej spółki. Czy wnuk nie musi płacić podatku od spadku?

Czy dochód z obligacji można obniżyć o podatek

Podatnik odziedziczył po znajomym obligacje. Czy sprzedając je może odliczyć od uzyskanego dochodu w rozliczeniu PIT zapłacony podatek od spadków i darowizn?

Czy zmniejsza się podatek dochodowy przy obligacjach

Podatnik odziedziczył obligacje. Czy zapłaci niższy podatek dochodowy od dyskonta w związku z wykupem tych obligacji przez emitenta?

Czy można wcześniej złożyć oświadczenie

Podatnik odziedziczył po zmarłej babci papiery wartościowe. Często przebywa za granicą. Czy może złożyć oświadczenie do urzędu skarbowego, przed otrzymaniem postanowienia sądu?

Czy jest PIT od odziedziczonej kwoty dywidendy

Podatnik odziedziczył po ojcu udziały w firmie obuwniczej działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zamierza zatrzymać te udziały. Czy spółka wypłacająca mu dywidendę z tytułu udziałów pobierze podatek dochodowy?

Czy podatnik odliczy koszty nabycia akcji

Wnuk, który odziedziczył po zmarłym dziadku akcje, nie zapłaci podatku od spadków i darowizn, jeśli złoży druk SD-Z2. Jednak czy rozliczając podatek dochodowy po sprzedaniu akcji może pomniejszyć przychód o koszty nabycia tych papierów, jakie poniósł jego dziadek?

Czy żona odliczy koszty nabycia jednostek funduszu

Podatniczka otrzymała w spadku po zmarłym mężu jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Czy jeśli złoży dyspozycję umorzenia tych jednostek przez fundusz, obliczając dochód do opodatkowania, będzie mogła uwzględnić koszty nabycia tych jednostek przez męża?

Czy przy dziedziczeniu płaci się PIT

Bratanek odziedziczył po wuju akcje. Czy w związku z nabyciem spadku ma obowiązek rozliczyć podatek dochodowy?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak w PIT rozliczyć odziedziczone akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne.