Małżonkowie, którzy posiadają wspólny rachunek inwestycyjny, otrzymają od swojego biura maklerskiego dwie informacje PIT-8C.
Biuro maklerskie wystawia informację PIT-8C, jeśli w 2011 roku na rachunku inwestycyjnym zostały dokonane transakcje, np. sprzedaż akcji. Wykazuje się w niej m.in. kwoty uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.
– Przychody i koszty związane z tymi zrealizowanymi transakcjami będą dzielone po połowie, gdy wspólny rachunek inwestycyjny przewiduje współwłasność łączną w równych częściach – mówi Hanna Pobudkiewicz, dyrektor biura rozliczeń Domu Inwestycyjnego BRE.
W przypadku gdy rachunek inwestycyjny przewiduje inny podział własności, to przychody i koszty uzyskane z tego rachunku są określone proporcjonalnie do udziałów we współwłasności.

Dane z wszystkich PIT-8C, jakie dostaną podatnicy, należy skumulować i łącznie uwzględnić w zeznaniu PIT-38.

Każdy z małżonków otrzyma więc odrębny PIT-8C potwierdzający zrealizowane transakcje w danym roku kalendarzowym. Dane z tej informacji każdy z małżonków uwzględnia w rocznym rozliczeniu, składając odrębne zeznanie roczne PIT-38.

81 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Małżonkowie w przypadku rozliczenia dochodów kapitałowych, opodatkowanych 19-proc. stawką (ze sprzedaży akcji, instrumentów pochodnych, realizacji praw z nich wynikających), nie mogą rozliczać się wspólnie. W kontekście rozliczenia tego typu przychodów nie można też skorzystać z żadnych ulg podatkowych.