Małżonkowie, którzy posiadają wspólny rachunek inwestycyjny, otrzymają od swojego biura maklerskiego dwie informacje PIT-8C.
Biuro maklerskie wystawia informację PIT-8C, jeśli w 2011 roku na rachunku inwestycyjnym zostały dokonane transakcje, np. sprzedaż akcji. Wykazuje się w niej m.in. kwoty uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.
– Przychody i koszty związane z tymi zrealizowanymi transakcjami będą dzielone po połowie, gdy wspólny rachunek inwestycyjny przewiduje współwłasność łączną w równych częściach – mówi Hanna Pobudkiewicz, dyrektor biura rozliczeń Domu Inwestycyjnego BRE.