Zwrot kosztów oraz diety wypłacane osobom pełniącym obowiązki obywatelskie są zwolnione z PIT do wysokości limitu 2280 zł miesięcznie.
Z obowiązkami społecznymi i obywatelskimi mamy do czynienia w przypadku czynności i zadań związanych z wykonywaniem zadań publicznych i państwowych, np. radnego, posła czy senatora. Będą to obowiązki związane z uczestniczeniem w sprawowaniu władzy publicznej (zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej). Dotyczy to również określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe), w tym również w ramach wolontariatu. O pełnieniu obowiązku obywatelskiego możemy mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwa jako obywatel zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych. Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy zaś do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zakresu opodatkowania

Diet radnego

Podatku od szkoleń

Zwrotu wydatków

Jak radny powinien podatkowo rozliczyć dietę za odbytą podróż służbową

Czy zwrot wydatków na samochód powiększy przychody sołtysów

Czy kwoty dla członków komisji są zwolnione z podatku dochodowego

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy w zeznaniu PIT wykazać kwoty za pełnienie funkcji społecznych.