Imienny bilet okresowy zapisany na karcie miejskiej daje prawo do wykazania w rocznym zeznaniu PIT faktycznie poniesionych wydatków na dojazdy do pracy.
Pracownikowi przysługują miesięczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 111,25 zł miesięcznie. W przypadku gdy miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, można zastosować podwyższone koszty w wysokości 139,06 zł.

Pracownik nie może uwzględnić wyższych kosztów, jeżeli otrzymuje zwrot wydatków na dojazdy do zakładu pracy, z wyjątkiem sytuacji gdy te wydatki zostały zaliczone do opodatkowanych przychodów