Imienny bilet okresowy zapisany na karcie miejskiej daje prawo do wykazania w rocznym zeznaniu PIT faktycznie poniesionych wydatków na dojazdy do pracy.
Pracownikowi przysługują miesięczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 111,25 zł miesięcznie. W przypadku gdy miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, można zastosować podwyższone koszty w wysokości 139,06 zł.

Pracownik nie może uwzględnić wyższych kosztów, jeżeli otrzymuje zwrot wydatków na dojazdy do zakładu pracy, z wyjątkiem sytuacji gdy te wydatki zostały zaliczone do opodatkowanych przychodów

Kwota ta jest niewielka i może nie pokryć kosztów związanych z dojazdem do zakładu pracy. Przy spełnieniu dodatkowych warunków pracownik może jednak uwzględnić wyższe wydatki.
Dotyczy to sytuacji, w której koszty uzyskania przychodów przewidziane w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej.
– W rocznym PIT koszty te mogą być też przyjęte przez pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi – wyjaśnia Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy.
Skoro przepisy wymagają udokumentowania wydatku wyłącznie imiennym biletem okresowym, w praktyce budzi wątpliwości, czy możliwe jest rozliczenie w kosztach wydatków związanych z zakupem biletu zapisanego na karcie miejskiej.
Dominika Dragan-Berestecka wskazuje, że bezsporne jest, że na karcie kodowane są bilety, a same karty mogą występować pod postacią kart imiennych. Bilety kodowane na karcie są biletami okresowymi, niemniej jednak informacja taka nie jest widoczna na samej karcie, lecz konieczne jest użycie specjalnych narzędzi do odczytania, jaki bilet jest zakodowany.
– Zatem w celu udokumentowania zakodowania biletu okresowego konieczne jest posiadanie faktury czy rachunku, z którego będzie wynikać, że na imiennej karcie zapisany był bilet okresowy – podkreśla nasza rozmówczyni.

40 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Dominika Dragan-Berestecka zwraca też uwagę, że w niektórych miastach nie ma możliwości otrzymania bilety okresowego w tradycyjnej, papierowej formie. Bilet taki jest dostępny wyłącznie w formie zapisu na karcie miejskiej.
– Należy uznać, że zarówno bilety papierowe, jak i bilety zapisywane na karcie miejskiej uprawniają do rozpoznania wyższych kosztów przychodów – stwierdza Dominika Dragan-Berestecka.
Forma biletu nie może mieć negatywnego wpływu na możliwość uwzględniania wyższych kosztów.