Żona, która otrzymuje alimenty od byłego męża, będzie musiała wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, gdy przekazywane jej sumy przekraczają 700 zł miesięcznie.
Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Może on obciążać krewnych w linii prostej (np. rodziców, dzieci) oraz rodzeństwo.
– Z punktu widzenia podatkowego wypłacone alimenty stanowią przychód – wyjaśnia Edyta Rajchel, radca prawny w Kancelarii Andrzej Gotfryd, oddział w Krakowie.