Trybunał Konstytucyjny uznał wczoraj, że przepis, który pozbawiał zwolnienia z PIT alimenty otrzymane w 2007 roku na rzecz innych osób niż dzieci na podstawie ugody sądowej, naruszał zasadę równości konstytucyjnej.
W ocenie trybunału nie można ustanawiać ulgi podatkowej tylko dla tych osób, którym alimenty zostały zasądzone wyrokiem sądu.
Sędzia Zbigniew Cieślak, uzasadniając wyrok, podkreślił, że konstytucyjna zasada równości wobec prawa nakazuje identyczne traktowanie podmiotów – według jednakowej miary, którą należy rozumieć jako niedyskryminacyjną i niefaworyzującą. Nie ma podstaw do zróżnicowania skutków podatkowych alimentów w zależności od tego, czy są one otrzymane na podstawie wyroku sądu, czy ugody sądowej.