Z rozliczenia z dzieckiem może skorzystać rodzic lub opiekun samotnie je wychowujący i będący jednocześnie panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
– Z orzecznictwa sądowego wynika, że przez osobę rozwiedzioną należy rozumieć kobietę lub mężczyznę, których związek małżeński został rozwiązany przez sąd – wyjaśnia Joanna Skibicka, konsultant w Stone&Feather Tax Advisory.
Nasza rozmówczyni dodaje, że dopiero od uprawomocnienia się orzeczenia sądowego o rozwiązaniu małżeństwa, a nie w trakcie rozwodu, można mówić, że rodzic jest osobą samotnie wychowującą dziecko.