Osoba fizyczna, która chce otrzymać zwrot PIT za 2011 r. na rachunek bankowy, musi o tym fakcie zawiadomić urząd skarbowy.
Nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikającą z rocznego rozliczenia PIT, urząd skarbowy może zwrócić podatnikowi na rachunek bankowy, w formie przekazu pocztowego lub można ją odebrać w kasie urzędu skarbowego. Zasadę tę potwierdza art. 77b par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
– Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zawsze otrzymują zwrot podatku na wskazany wcześniej w formularzu CEIDG rachunek bankowy – wyjaśnia Anna Trembasiewicz, dyrektor zarządzający ECA AUXILIUM, oddział w Łodzi.