Kontynuacja nauki przez prawników nie pozwala skorzystać z ulgi prorodzinnej.
Jednym z warunków odliczenia ulgi prorodzinnej na dziecko pełnoletnie w wieku do 25 lat jest nauka. Nasi czytelnicy mają wątpliwości, czy warunek ten jest spełniony w przypadku aplikanta (np. adwokackiego, radcowskiego), jeżeli rozpoczął naukę na aplikacji prawniczej bezpośrednio po studiach, nie ukończył jeszcze przepisanego wieku ani nie uzyskuje dochodów. Joanna Szydlik, adwokat z zespołu kancelarii adwokackich RS Adwokaci, wskazuje, że problem sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy aplikację można uznać za naukę w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, czy ustawy o szkolnictwie wyższym, do których odwołuje się ustawa o PIT (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), określając warunki odliczenia ulgi na dzieci.
Z całą pewnością kształcenie w formie aplikacji, organizowanej przez samorządy zawodowe adwokatów, radców prawnych czy notariuszy, nie jest nauką w szkołach, o których mowa w systemie oświaty.

69 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

– Także nauka realizowana w formach wymienionych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym nie zawiera w sobie edukacji realizowanej w ramach aplikacji prawniczych – mówi Joanna Szydlik.
Dodaje, że szkolenia aplikantów są realizowane przez samorządy zawodowe poszczególnych zawodów prawniczych na podstawie regulaminów ustalanych przez organy tych samorządów oraz przepisy odrębnych ustaw, m.in. prawa o adwokaturze czy ustawy o radcach prawnych.
Ponieważ odbywanie szkoleń w ramach aplikacji prawniczych nie stanowi nauki w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty oraz o szkolnictwie wyższym, stąd kontynuowanie przez dziecko edukacji w tej formie nie będzie stanowiło przesłanki umożliwiającej korzystanie z ulgi prorodzinnej.