Podatnik, który poda złą kwotę przychodu w danych identyfikacyjnych, nie będzie mógł wysłać rozliczenia rocznego przez internet. Nie prześle też e-PIT, jeśli zrobił literówkę.
Osoby rozliczające się drogą elektroniczną często zapominają, że w e-PIT stosuje się nieco inne zasady niż w zeznaniach tradycyjnych. W rezultacie nie mogą wysłać formularza, ponieważ system informuje o błędzie. Składający zeznania drogą elektroniczną zapominają też o rzeczy oczywistej – że formularz mogą przesłać tylko raz. Jeśli e-PIT trafi do fiskusa, a potem okaże się, że jest w nim błąd, to podatnik będzie musiał złożyć korektę i wytłumaczyć urzędnikom, dlaczego ją składa. Dopiero wtedy dokument powtórnie może wpłynąć do urzędu skarbowego.
Ernest Frankowski, doradca podatkowy i starszy menedżer w Deloitte, przyznaje, że rozliczenia podatkowe przez internet przynoszą podatnikom oszczędność czasu i pieniędzy.
– Procedura rozliczeń elektronicznych jest także dość przyjazna od strony administracyjnej – uważa nasz rozmówca.
Ustawodawca zlikwidował bowiem dodatkowe obowiązki związane z powiadamianiem organów podatkowych o wyborze takiej formy rozliczeń. Nie trzeba też stosować e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. Zastępuje je pięć cech osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, identyfikator podatkowy oraz kwota przychodu z zeznania za rok 2010.
Mimo to podatnicy mają problemy z e-PIT. Mogą trafić m.in. na komunikaty, informujące o błędach. System informuje wtedy o tzw. statusie przesyłanego dokumentu.
Jeśli podatnicy wysyłają e-PIT bez e-podpisu, system może poinformować o statusie 412. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w takim przypadku może chodzić o dwa rodzaje błędów. Po pierwsze, status 412 pojawi się, gdy dane osobowe w miejscu podpisu nie zgadzają się z danymi osobowymi wpisanymi na początku formularza PIT. W praktyce dotyczy to np. sytuacji, gdy podatnik wpisał na początku zeznania imię Jan, a w miejscu do podpisania wpisał Jen.
Po drugie, status 412 pojawi się też, gdy w oprogramowaniu, za pomocą którego przesyłamy e-PIT, są jakieś błędy lub gdy podatnik nie zaktualizował programu.
Resort wyjaśnia, że status 412 nie powinien się pojawić, jeśli podatnik korzysta z programów udostępnianych na stronie www.e-deklaracje.gov.pl (aplikacja e-Deklaracje Desktop lub formularze interaktywne).

91 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Bez względu na to, czy osoba korzysta z oprogramowania resortowego, czy innego, może pojawić się jednak status 414 – błąd danych identyfikacyjnych. System poinformuje o takim błędzie, jeśli podatnik wpisał błędny identyfikator podatnika, zrobił literówkę np. w nazwisku (zamiast Nowak wpisał Nowok) lub imieniu, błędnie wpisał format daty urodzenia lub kwotę przychodu z zeznania za 2010 rok. Wpisując kwotę, należy uważać, aby podać pełną sumę przychodów (nie zaokrągloną) lub kwotę przychodu podatnika, a nie sumę przychodów małżonków, jeśli wspólny PIT składają mąż i żona.
Kolejny popularny błąd to próba ponownego wysłania e-PIT. System informuje wtedy o statusie 411. Oznacza to, że wcześniej wysłany dokument trafił do urzędu i kolejnego nie można przesłać.
Osoba, która zrobi błędy w e-zeznaniu, musi je usunąć i ponownie wysłać e-PIT.
Gdy system informuje o statusie 411, pozostaje jedynie złożenie korekty przesłanego wcześniej zeznania