Podatnicy, którzy mają problemy z wysłaniem zeznania rocznego PIT 2011 przez internet, mogą przyspieszyć działanie programu, zmniejszając poziom bezpieczeństwa.
Osoby rozliczające się z fiskusem za 2011 r. drogą elektroniczną mogą natrafić na problemy z szybkością wysyłania formularza. Niektórzy podatnicy skarżą się, że czas wysyłki e-PIT sięga kilkudziesięciu minut. Trudności dotyczą osób korzystających z aplikacji e-Deklaracje Desktop. Jak wyjaśnia jednak Ministerstwo Finansów, podatnicy mogą szybko i skutecznie rozwiązać ten problem. Wymaga to jednak zmiany poziomu zabezpieczeń w programie Adobe Reader. Program ten jest wykorzystywany przez aplikację e-Deklaracje Desktop do wypełniania formularzy podatkowych. Resort finansów instruuje, że podatnik musi kliknąć w menu „Edycja”, a następnie „Preferencje”, po czym w pozycji „Zabezpieczenia (rozszerzone)” usunąć haczyk przy opcji „Włącz”. W praktyce jest to bardzo prosta operacja zmniejszająca poziom zabezpieczeń. Podatnik powinien następnie wyłączyć aplikację e-Deklaracje Desktop, uruchomić ją ponownie i dopiero wtedy wysłać zeznanie roczne.

Osoby składające e-PIT chwalą również system za szybszy zwrot nadpłaty podatku niż w przypadku zeznań składanych na papierze.

Jak wynika z danych MF (stan na 14 marca 2012 r.) już 750 tys. zeznań rocznych przesłali podatnicy przez internet od początku tego roku. Podatnicy podkreślają zalety e-PIT. Wymieniają: możliwość rozliczenia bez wychodzenia z domu, brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, stosunkowo łatwą obsługę programu.
Przypomnijmy, że przez internet można wysłać formularze: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Nie jest wymagany podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem, choć osoby posiadające taki podpis mogą go użyć. Z danych resortu finansów wynika jednak, że większość podatników podpisuje zeznanie, stosując pięć cech osobowych. Są to: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL oraz kwota przychodu z zeznania rocznego lub rocznego obliczenia podatku za 2010 r. Dane to pozwalają zidentyfikować podatnika.