Jeśli mąż i żona w 2011 roku mieszkali w różnych miejscowościach, muszą zdecydować, w którym urzędzie złożą wspólne zeznanie.
Właściwość urzędu skarbowego w sprawie rocznego PIT, czyli miejsce składania zeznania, reguluje art. 45 ust. 1b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, do celów złożenia PIT właściwy jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania na tym terytorium.
– W przypadku osób nie- posiadających polskiej rezydencji właściwym urzędem skarbowym jest urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – podpowiada Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Małecki i Wspólnicy.