Jeśli tylko jedno z małżonków podpisze formularz PIT za 2011 r., oświadcza, że zostało upoważnione przez drugiego do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie.
Preferencyjne rozliczenie małżonków jest korzystne, gdy dochody żony bądź męża są na tyle wysokie, że jedno z nich powinno się rozliczać według wyższej, 32-proc. stawki podatkowej, a drugie nie osiągnęło żadnych dochodów lub osiągnęło dochody w wysokości niepowodującej zapłaty podatku. Wynika to ze sposobu ustalenia wysokości PIT, który w tym przypadku obliczamy jest w podwójnej wysokości podatku, określonego od połowy łącznych dochodów współmałżonków.
Przed złożeniem zeznania małżonkowie muszą sprawdzić, czy mogą rozliczyć się wspólnie. Na tę preferencję nie mogą sobie pozwolić wszystkie osoby pozostające w związku małżeńskim. Nie jest to możliwe, jeżeli: