Jak wyjaśnia nam Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów, podatnicy są zobowiązani podawać identyfikator podatkowy na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są zobowiązane organy podatkowe lub celne.

Osoby fizyczne nie muszą już aktualizować w skarbówce danych z NIP

Identyfikatorem podatkowym jest:

– PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT;

– NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, w tym również dla płatników podatków oraz płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

Wiesława Dróżdż potwierdza, że od 1 stycznia 2012 r. jedynym identyfikatorem podatkowym osób fizycznych jest PESEL. Oznacza to, że na wszystkich dokumentach (np. zeznaniach, deklaracjach, wnioskach, podaniach) składanych administracji podatkowej tacy podatnicy jako właściwy identyfikator podatkowy powinni podawać PESEL.

Podatnicy, dla których identyfikatorem podatkowym jest NIP, powinni podawać ten identyfikator podatkowy na wszystkich dokumentach (np. zeznaniach, deklaracjach, wnioskach, podaniach) składanych organom podatkowym – dodaje Wiesława Dróżdż.

NIP powinien być podawany zarówno na dokumentach, które składane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak i dokumentach, które nie dotyczą prowadzenia działalności przez tego podatnika.