Dochody uzyskane przez małoletnie dzieci wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, które składają rodzice wraz z dodatkowym załącznikiem PIT/M.
Podlegające opodatkowaniu dochody dzieci, które nie ukończyły 18 lat (dzieci małoletnie), dolicza się do dochodów rodziców (chyba że nie przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci). Wyjątkiem są dochody dziecka z pracy, stypendiów oraz dochody z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, które nie podlegają łączeniu z dochodami rodziców. Przy czym dochody dziecka z pracy należy rozumieć szeroko. Jest to zatem nie tylko pensja wypłacana na podstawie stosunku pracy, ale także wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych (np. zlecenie czy o dzieło), staży czy praktyk uczniowskich.
Lech Janicki, ekspert podatkowy w ECDDP, wskazuje, że obowiązek doliczania dotyczy zarówno rodziców biologicznych, jak i adopcyjnych, co wynika z ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), która wymienia dzieci własne i przysposobione.