Do wynagrodzenia za przeniesienie praw do dokumentów technicznych, specyfikacji produktu czy instrukcji dla użytkownika nie stosuje się podwyższonych kosztów uzyskania przychodu – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Jego zdaniem takie dokumenty nie spełniają definicji utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
Pytanie zadała spółka z branży specjalistycznych urządzeń przemysłowych. Była przekonana, że jej pracownicy, przy okazji prac związanych z badaniami i rozwojem nowych urządzeń, tworzą również utwory, takie jak dokumentacja techniczna produktu, instrukcje serwisowe czy podręczniki użytkownika. Postanowiła w związku z tym zawrzeć z nimi aneksy do umów o pracę. Wynagrodzenie pracowników miało zostać podzielone na dwie części: zasadniczą oraz honorarium autorskie za przeniesienie praw do dokumentacji technicznej produktów, instrukcji serwisowych, podręczników użytkownika.
Reklama
W odniesieniu do honorarium spółka zamierzała stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodu. Uważała, że jej pracownicy działają jak literaci, a więc zgodnie z art. 22 ust. 9b pkt 1 i art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT mają prawo do podatkowej preferencji. Argumentowała, że pojęcie literatury należy rozumieć szeroko i dotyczy ono także utworów tworzonych przez jej pracowników
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Wyjaśnił, że podwyższone koszty dotyczą wyłącznie wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich do utworów będących wynikiem kreatywnej pracy twórczej, a nie za czynności o charakterze technicznym, wymagające jedynie określonej wiedzy i sprawności.
Wskazał, że w świetle językowej wykładni „literatura” powinna mieć określoną wartość artystyczną i estetyczną. W jego przekonaniu takich cech nie ma ani dokumentacja techniczna, ani specyfikacje produktu, ani podręczniki użytkownika.
„Działalność twórcza, rozumiana jako czynność intelektualna, jest przeciwieństwem pracy o charakterze technicznym, która polega na wykonywaniu czynności wymagających jedynie określonej wiedzy i sprawności oraz użycia odpowiednich narzędzi, materiałów i technologii. Cechą pracy o charakterze technicznym jest przewidywalność i powtarzalność osiągniętego rezultatu. Tymczasem proces tworzenia, kreacji, w przeciwieństwie do pracy technicznej, polega na tym, że rezultat podejmowanego działania stanowi projekcję wyobraźni osoby, od której pochodzi (…). W tym ujęciu twórczość, jako angażująca wyobraźnię twórcy, ma charakter subiektywny” – wyjaśnił dyrektor KIS.
Dodał, że gdyby celem ustawodawcy było tak szerokie pojmowanie definicji „literatury”, jak twierdziła spółka, to w art. 22 ust. 9b, nie byłoby potrzeby wymieniania np. działalności twórczej w zakresie dziennikarstwa czy publicystyki (których efektem są także teksty pisane, artykuły, recenzje itp.).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 października 2020 r., sygn. 0113-KDWPT.4011.203.2020.1.IL