Obecnie młodzi do 26. roku życia nie płacą podatku od przychodów ze stosunku pracy i umów zlecenia. W 2021 r. zwolnienie z podatku ma dotyczyć także praktyk absolwenckich i staży uczniowskich.

Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustaw podatkowych, przyjęta w środę 28 października przez Sejm. Nowela wywołała szerokie dyskusje, wprowadza bowiem m.in. objęcie podatkiem CIT spół komandytowych oraz likwidację ulgi abolicyjnej. Znalazło się w niej jednak także rozwiązanie bez wątpienia korzystne dla podatników: zwiększenie kręgu uprawnionych do korzystania z ulgi dla młodych.

Dla kogo "zerowy PIT" w 2021 r.

Ta preferencja obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r., zwalnia z podatku PIT przychody osiągnięte przez podatnika do dnia jego 26. urodzin. Młodzi pracownicy w praktyce dostają więc większe wynagrodzenie „na rękę”, pracodawca nie musi bowiem odprowadzać od ich pensji zaliczek na podatek dochodowy. Istnieje jednak ograniczenia, m.in. dotyczące formy zatrudnienia. Ulga dotyczy tylko przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (tj. stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy) oraz umów zlecenia.

Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie ulgi dla młodych o przychody:

  • Z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w ustawie o praktykach absolwenckich
  • Z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w prawie oświatowym.

Stosowne zapisy mają znaleźć się w przepisie regulującym ulgę dla młodych, tj. art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stażyści i praktykanci na zmianach skorzystają w przyszłym roku, planowane rozwiązanie ma mieć bowiem zastosowanie do przychodów osiąganych od 1 stycznia 2021 r.

Ulga nie dla młodych a działalność gospodarcza i umowa o dzieło

Nowelizacja nie przewiduje dalej idącego rozszerzenia preferencji. Ulga na młodych nadal nie będzie więc przysługiwała w stosunku do przychodów m.in. z własnej działalności gospodarczej, umów o dzieło, praw autorskich oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Nie zmieni się także limit przychodów, do którego obowiązuje ulga. Jeśli młody podatnik zarobi w ciągu roku więcej niż 85 528 zł, od nadwyżki będzie musiał zapłacić podatek PIT według skali podatkowej.

Jeszcze na początku roku Ministerstwo Finansów stało na stanowisku, że ulga powinna przysługiwać młodym kończącym naukę i podejmującym stałą pracę, a nie praktykantom i stażystom. Rządowy projekt nowelizacji ustaw podatkowych również nie przewidywał zmiany w tym zakresie. Propozycja pojawiła się dopiero w toku prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Obecni na jej obradach przedstawiciele rządu ocenili ją pozytywnie, a posłowie z komisji poparli niemal jednogłośnie (45 głosów „za” przy dwóch wstrzymujących się). Poprawka znalazła się w ustawie, którą w środę przegłosował Sejm. Teraz zajmie się nią Senat.