Nie ma podatku dochodowego od zysku ze sprzedaży złotych monet, jeżeli transakcja nie była przeprowadzona w ramach działalności gospodarczej, a zbycie nastąpi co najmniej po upływie pół roku od zakupu – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Przypomniał, że u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy, do których należy zaliczyć również złoto. Jednak przychód podatkowy powstaje wyłącznie wtedy, gdy zbycie następuje w okresie krótszym niż pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym doszło do nabycia. Dlatego – jak wyjaśnił organ ‒ jeżeli sprzedaż złota następuje po upływie pół roku, to przychód ze sprzedaży w ogóle nie podlega PIT, ponieważ sama ta czynność nie stanowi źródła przychodu dla celów podatkowych. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 października 2020 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.562.2020.1.KK