Do końca stycznia 2020 trzeba przekazać urzędowi skarbowemu PIT-11. Pracownikowi najpóźniej 2 marca 2020 r. Warto pamiętać o nowych wzorach formularzy i tzw. uldze dla młodych.

PIT-11 to druk, który corocznie otrzymują wszyscy wynagradzani z tytułu umowy o pracę, jak i np. zleceń, umów o dzieło oraz praw autorskich. Informuje o dochodach uzyskanych w minionym roku oraz zaliczkach na podatek, które płatnik – czyli zatrudniający – wpłacił do skarbówki. Każdej osobie fizycznej taka informacja będzie potrzebna, by do końca kwietnia każdego roku rozliczyć się z fiskusem. Nawet jeśli ktoś korzysta z usługi Twój e-PIT i formularz wypełnia za niego skarbówka, warto porównać, czy wprowadzone przez nią dane zgadzają się z tymi z PIT-11.

PIT-11 co do zasady sporządza się po zakończeniu roku kalendarzowego, pracodawcy zaczną więc wypełniać i dostarczać formularze w styczniu 2020 r. Podwładnemu mogą przekazać wypełniony druk osobiście lub nadać go pocztą. Coraz więcej firm decyduje się udostępniać PIT-11 w intranecie, czyli na służbowych platformach elektronicznych, gdzie dostęp do nich ma tylko zalogowany pracownik. Aktualne organy skarbowych stoją na stanowisku, że udostępnianie PIT-ów przez intranet jest dopuszczalne, wymaga jednak zgody zatrudnionego.

PIT za 219 r. dla pracownika do 2 marca

Tak samo jak z PIT-11 należy postępować z drukiem PIT-R, który otrzymują osoby wynagradzane z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Ustawa o PIT nakłada obowiązek przekazania swoim podwładnym informacji o ich dochodach do końca lutego każdego roku. W 2020 r. wyjątkowo można to zrobić nawet 2 marca. Ostatni dzień lutego wypada bowiem w sobotę, a ordynacja podatkowa precyzuje, że jeżeli ustawowy termin upływa w dniu wolnym od pracy, za ostatni dzień jego zachowania uważa się następny dzień roboczy.

Elektroniczne druki dla skarbówki

Wcześniej, bo do końca stycznia, pracodawca musi rozliczyć się z urzędem skarbowym z wypłacanych przez siebie w 2019 r. wynagrodzeń. Składa mu nie tylko formularze PIT-11 i PIT-R, ale też deklaracje roczne o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), a niekiedy również deklaracje roczne o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR (np. w przypadku wypłaty nagród, dywidend, niektórych odpraw i odsetek, świadczeń dla byłych pracowników na rencie lub emeryturze).

Wypełnionych druków PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR nie można już składać bezpośrednio w urzędzie skarbowym ani wysyłać mu ich pocztą, dopuszczalna jest tylko elektroniczna forma rozliczenia. Płatnik może skorzystać z formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów, modułu finansowo-księgowego lub Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD).

Nowy wzór PIT-11 z ulgą dla młodych

Jak informowaliśmy, niedawno minister finansów określił nowe wzory formularzy PIT, które będą obowiązywać już przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2019 r. Ministerstwo Finansów przypomina, by korzystać z najnowszych wersji chociażby dlatego, by poprawnie ująć tzw. ulgę dla młodych. To obowiązująca od 1 sierpnia 2019 r. preferencja, która zwalnia z podatku dochody osób do 26. roku życia poniżej określonego limitu (za pięć miesięcy 2019 r. wynosi 35 636,67). Jeśli pracodawca użyje starego formularza, jego młody podwładny może mieć później problem z poprawnym rozliczeniem swojego PIT-a.

W prawym dolnym rogu każdego formularza możemy sprawdzić, czy wypełniamy właściwą wersję: PIT-11 (ma numer 25), PIT-R (20), PIT-4R (9), i PIT-8AR (80). Ministerstwo Finansów zapewnia, że w styczniu 2020 r. najnowsze wzory wszystkich formularzy w wersji interaktywnej będą dostępne na stronie podatki.gov.pl.