Wypełniając informację PIT-11 dla cudzoziemca za 2019 r., płatnik będzie mógł, tak jak rok temu, wprowadzić ciągu znaków „99999999999”, w miejsce numeru PESEL. Potwierdziło to biuro prasowe Krajowej Administracji Skarbowej w odpowiedzi na pytanie DGP.
Wątpliwości rozwialiśmy na prośbę naszych czytelników. – Jako pracodawca nie możemy badać statusu podatkowo-płatniczego pracownika. Jeżeli pracownik będący cudzoziemcem nie poinformował nas, jakim posługuje się identyfikatorem podatkowym lub nie uzyskał numeru PESEL, to rok temu wpisywaliśmy w to miejsce „99999999999”. Czy w rozliczeniu za 2019 r. dalej będzie można zastosować tę praktykę? – spytał nas czytelnik.
W odpowiedzi biuro prasowe KAS potwierdziło, że gdy płatnik nie zna identyfikatora podatnika, dopuszczalne jest wpisanie w miejsce identyfikatora ciągu dziewiątek.
Przypomnijmy, że w rozliczeniu za 2019 r., podobnie jak w roku ubiegłym, płatnicy muszą sporządzać PIT-11 już do końca stycznia.
Natomiast od 1 stycznia 2018 r. każdy obcokrajowiec mieszkający w Polsce musi mieć PESEL (wyjątkiem jest sytuacja, gdy prowadzi on tu działalność gospodarczą i ma nadany NIP). Zasadniczo bowiem nadanie numeru PESEL jest związane z wypełnieniem obowiązku meldunkowego. Słowem, cudzoziemiec, który mieszka w Polsce, może się zameldować i wtedy dostaje numer PESEL automatycznie. Jeśli nie ma możliwości meldunku, to jedyną drogą uzyskania numeru PESEL jest złożenie wniosku. W praktyce wielu cudzoziemców go nie posiada (nie chce lub nie może go uzyskać), co sprawia, że mogą oni mieć trudności z rozliczeniem podatku, a płatnicy – z wypełnieniem dla nich informacji PIT 11 (pisaliśmy o tym w artykule „Skarbówka zapyta o PESEL cudzoziemca”).
Biuro prasowe KAS informuje, że zostały już zainicjowane zmiany prawne w kierunku ułatwienia uzyskania numeru PESEL przez obcokrajowców mających obowiązki podatkowe w Polsce.
– Do momentu wejścia ich w życie (co nastąpi prawdopodobnie w 2020 r.), nie są planowane zmiany w mechanizmie przyjmowania informacji PIT-11, pozwalającym – w przypadku braku identyfikatora podatkowego – na wpisanie w to miejsce ciągu cyfr – czytamy w odpowiedzi KAS.