Jeżeli bank w ramach promocji zwraca klientowi odsetki, w nagrodę za spłatę kredytu, to ma zastosowanie zwolnienie podatkowe – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Reklama
Spytał o to bank, który w celu zwiększenia sprzedaży swoich usług zamierzał zwracać odsetki po całkowitej spłacie kredytu przez kredytobiorcę (i spełnieniu dodatkowych warunków wynikających z regulaminu akcji promocyjnej). Wartość takiego zwrotu nie mogła przekroczyć 2 tys. zł. Promocja byłaby adresowana do wszystkich potencjalnych klientów, nieprowadzących działalności gospodarczej. Bank zastrzegł, że podobne akcje promocyjne zamierza prowadzić również w przyszłości.
Chodziło o to, czy zwrot odsetek można potraktować jako nagrodę przyznaną klientowi w ramach sprzedaży premiowej. Takie bonusy są objęte limitowanym zwolnieniem z podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
Bank był zdania, że zwrot odsetek mieści się w tym przepisie, a dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że do zastosowania zwolnienia niezbędne jest spełnienie trzech warunków: nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jej jednorazowa wartość nie może przekraczać 2 tys. zł, a klient nie może jej otrzymać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
W tej sprawie wymogi te są – w ocenie dyrektora KIS – spełnione. Zwrot odsetek jest bowiem ściśle powiązany ze sprzedażą usługi – w tym przypadku kredytu bankowego.
Co prawda, przepisy podatkowe nie definiują pojęcia sprzedaży premiowej, ale – jak zauważył dyrektor KIS – zostało ono wypracowane w orzecznictwie (było przedmiotem uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 czerwca 2007 r., sygn. akt II FPS 5/06).
Dyrektor KIS wyjaśnił, że wartość nagrody należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł. Co do zasady są one opodatkowane zryczałtowanym PIT, w wysokości 10 proc., który potrąca płatnik. Wyjątkiem jest sytuacja, w której można zastosować zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, a więc gdy jednorazowa wartość nagród otrzymanych przez konsumenta nie przekracza 2 tys. zł i są one związane ze sprzedażą premiową.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 grudnia 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.412.2019.1.MM