Najemca, który w zamian za wymianę stolarki okiennej zapłaci niższy czynsz, nie uzyskuje przychodu – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji.
Z pytaniem w tej sprawie zwrócił się gminny zakład gospodarowania nieruchomościami. Wyjaśnił, że zamierza uregulować zasady wymiany stolarki okiennej, drzwiowej i drzwi balkonowych w mieszkaniowym zasobie gminnym w ten sposób, że najemcy lokali będą finansować je z własnych pieniędzy, a następnie będą im one odliczane od czynszu.
Wątpliwości dotyczyły tego, czy w takiej sytuacji na wynajmującym ciążą obowiązki informacyjne (czy powinien wystawiać PIT-11), a na najemcy – obowiązek rozliczenia się z fiskusem z obniżki czynszu.
Zakład uważał, że nie musi wystawiać najemcom informacji PIT-11, bo żadnego przychodu nie będzie. Tłumaczył, że utrzymanie lokali w dobrym stanie technicznym jest obowiązkiem wynajmującego. Na potwierdzenie powołał się na przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1182 ze zm.).
Podkreślił, że w świetle tych przepisów obowiązek wymiany okien i drzwi w lokalu oddanym do używania na podstawie umowy najmu obciąża właściciela mieszkania, a nie najemcę takiego lokalu. – W związku z tym refundacja tych wydatków nie może być traktowana jako przychód po stronie najemcy – przekonywał zakład.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał mu rację. Wyjaśnił, że jeżeli najemca w trakcie trwania umowy najmu sfinansuje z własnych środków wymianę stolarki okiennej, drzwiowej bądź wymianę drzwi balkonowych, a właściciel mu to zrefunduje, to zarówno zwrot tych kosztów, jak i zaliczenie na poczet czynszu nie oznacza dla najemcy przysporzenia majątkowego. Zdarzenie takie jest neutralne podatkowo – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretacjaindywidualna dyrektora KIS z 21 sierpnia 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.244.2019.1.BK