Jeśli fiskus przekonywał podatnika o możliwości korzystania z ulgi, nie może później kazać mu jej oddać z odsetkami. Bez względu na to, co mówi prawo.
Do takiego wniosku doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 września 2019 r. (sygn. akt II FSK 3004/17). NSA stwierdził w nim, że zasada zaufania do organów podatkowych stoi ponad zasadą legalizmu. Słowem to, czy przepis jest korzystny dla podatnika, czy też nie, jest bez znaczenia, skoro fiskus utwierdzał obywatela w przekonaniu, że bez przeszkód może z przepisu korzystać. Sąd podkreślił, że na tym właśnie polega sprawiedliwość.
W sprawie chodziło o małżonków, którzy przez kilka lat odliczali ulgę prorodzinną na pełnoletnią niepełnosprawną córkę, pobierającą zasiłek pielęgnacyjny. Dziewczyna pracowała i zarabiała niemal 70 tys. zł rocznie. Z powodu tych zarobków rodzice mieli wątpliwości, czy wolno im korzystać z ulgi na dziecko (art. 27f ustawy o PIT).