Przepisy obniżające dzisiejszą 18-proc. stawkę podatku dochodowego i wprowadzające wyższe koszty uzyskania przychodu dla pracowników zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku. Zadecydował o tym wczoraj rząd.
Rozwiązania te mają wejść w życie od 1 października br. i mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) osiągniętych już od tego dnia. To o dwa miesiące wcześniej niż wynikało z opublikowanego w poniedziałek projektu. Jego szczegóły przedstawiliśmy wczoraj w artykule „MF ujawniło zmiany w PIT od 2020 r.” (DGP nr 136/2019).
Nowelizację musi teraz w szybkim tempie uchwalić parlament.
Przypomnijmy, obniżona ma być stawka właściwa dla pierwszego progu podatkowego – z 18 proc. do 17 proc. O ponad połowę zostaną podniesione koszty uzyskania przychodów dla pracowników. Dzięki temu, przy niezmienionej pensji brutto na konta pracowników trafią wyższe wynagrodzenia (netto).
Osoba zarabiająca np. 2250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) zyska rocznie 472 zł, a przy pensji 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.) – zysk wyniesie rocznie 732 zł – czytamy w komunikacie po wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów.
W sumie na obu tych zmianach skorzysta ok. 25 mln Polaków.
Obie, według szacunków rządu, będą kosztować ponad 9,6 mld zł rocznie i po połowie obciążą budżet państwa oraz samorządy (czyli po 4,8 mld zł).
Po zmianach koszty uzyskania przychodów wyniosą:
  • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł,
  • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł,
  • 3 000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) – obecnie 1335 zł,
  • 3600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 1 668,72 zł,
  • 4500 zł roczne (wieloetatowcy) – obecnie 2002,05 zł,
  • 5400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 2502,56 zł.
Dwa miesiące wcześniej (tj. od sierpnia br.) wejdą w życie inne przepisy – zwalniające z PIT osoby do ukończenia 26. roku życia. W tym roku zwolnione z podatku będą przychody do wysokości 35 636,67 zł, a począwszy od 2020 r. – 85 528 zł rocznie.
Ustawa wprowadzająca tę zmianę czeka na podpis prezydenta.
Zmiany w rozliczeniu PIT
Nowa skala podatkowa
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 18 proc. 17 proc. minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 14 539 zł 76 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł
Kwota zmniejszająca podatek
Tak jest
Podstawa opodatkowania Kwota zmniejszająca podatek
Mniej niż 8000 zł 1440 zł
od 8000 zł, ale nie przekroczy 13 000 zł 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł
od 13 000 zł, ale nie przekroczy 85 528 zł 556 zł 02 gr
od 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
127 000 zł lub więcej 0 zł
Tak będzie od 2020 r.
Podstawa opodatkowania Kwota zmniejszająca podatek
Mniej niż 8000 zł 1360 zł
od 8000 zł, ale nie przekroczy 13 000 zł 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł
od 13 000 zł, ale nie przekroczy 85 528 zł 525 zł 12 gr
od 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
127 000 zł lub więcej 0 zł
Etap legislacyjny
Projekt zmian ustawy o PIT, nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UD559) – skierowany na komisję prawniczą