Nowa stawka podatku w wysokości 17 proc., zamiast jak dziś 18 proc., będzie miała zastosowanie po raz pierwszy do dochodów uzyskanych w przyszłym roku. Wzrosną też pracownicze koszty uzyskania przychodu
Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w tym kwartale. Na nowelizacji zyskałoby ok. 25 mln podatników.
Byłaby to kolejna nowelizacja zmierzająca do zmniejszenia obciążeń w zakresie PIT. Jedną przyjął już w ubiegłym tygodniu Sejm. Uchwalona ustawa (skierowana teraz do Senatu) zakłada, że już od sierpnia br. podatku dochodowego nie będą płacić osoby do 26. roku życia (czytaj na B2, pisaliśmy o tym także w artykule „Posłowie hurtowo przyjęli zmiany w podatkach”, DGP nr 130/2019).
Reklama
Teraz rząd pracuje nad drugą nowelizacją, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 r. i ulżyć pozostałym pracownikom. Zmiany mają być dwie. Po pierwsze, obniżona zostanie stawka właściwa dla pierwszego progu podatkowego – z 18 proc. do 17 proc.
Po drugie, o ponad połowę zostaną podniesione koszty uzyskania przychodów dla pracowników. Podstawowe koszty miesięczne wzrosną z 111,25 zł do 250 zł, a dla dojeżdżających z 139,06 zł do 300 zł (patrz ramka).
Automatycznie wzrosną też koszty do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście, np. przez członków zarządów, rad nadzorczych, komisji i menedżerów.
Celem zmian – jak czytamy w wykazie prac legislacyjnych rządu – jest to, aby w kieszeniach podatników rozliczających się według skali podatkowej zostało więcej pieniędzy. Jednocześnie projekt ma być kolejnym krokiem w kierunku zmniejszenia klina podatkowego. Ma przyczynić się zarazem do większej aktywności zawodowej w Polsce.
Koszty uzyskania przychodów dla pracowników
Jakie koszy Tak jest (w zł) Tak będzie (w zł)
miesięcznie
Podstawowe 111,25 250
Dla dojeżdżających 139,06 300
rocznie
Podstawowe 1335 3000
Dla osób dojeżdżających 1668,72 3600
Dla wieloetatowców 2002,05 4500
Dla dojeżdżających wieloetatowców 2502,56 5400
Etap legislacyjny
Projekt zmian ustawy o PIT, nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UD559) – wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu