Rozliczenie PIT za 2018 rok dla niektórych podatników będzie jeszcze łatwiejsze. Wszystko za sprawą nowej usługi resortu finansów – Twój e-PIT. Zgodnie z założeniem, to urzędnicy wypełnią PIT za podatnika.

Jak sprawdzić, czy skarbówka poprawnie wypełniła nasz PIT? Jak wprowadzić poprawki i kiedy otrzymamy zwrot podatku? Zapytaliśmy Krajową Administrację Skarbową o najważniejsze kwestie dotyczące usługi Twój e-PIT i rozliczenia podatku za 2018 rok.

Dla kogo Twój e-PIT?

W ramach nowej usługi urzędnicy wypełnią zeznania PIT-37 i PIT-38. To pierwsze dotyczy podatników, którzy w roku podatkowym otrzymali przychody za pośrednictwem płatnika. Chodzi o zarobki z tytułu wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej. Mowa także o emeryturach i rentach, świadczeniach przedemerytalnych, zasiłkach czy stypendiach. PIT-37 uzupełnią także podatnicy uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), i przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych. Formularz PIT-38 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia: o papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających a także udziałów w spółkach.

Usługą Twój e-PIT objęto podatników rozliczających się:

• indywidualnie,
• wspólnie z małżonkiem,
• w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Co do zasady zeznania zostaną udostępnione dla podatników rozliczających się indywidulanie. Jeżeli podatnik będzie chciał rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, będzie musiał (w udostępnionym zeznaniu podatkowym) samodzielnie zmienić formę opodatkowania wybierając, że chce się rozliczyć wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.


Jak działa Twój e-PIT?

- Zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38 za 2018 r. przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową zostaną udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. na portalu podatkowym (www. podatki.gov.pl) w ramach usługi Twój e-PIT. Podatnicy będą mieli nieograniczony dostęp do tych zeznań oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) potwierdzającego złożenie zeznania do organu podatkowego. Do uwierzytelnia się do usługi Twój e-PIT podatnik będzie musiał podać swoje dane: PESEL (albo: NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z zeznania podatkowego za rok 2017 oraz kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018 lub użyć profilu zaufanego – informuje biuro prasowe Krajowej Informacji Skarbowej.
Udostępnione przez KAS zeznanie podatnik będzie mógł zaakceptować, odrzucić, wprowadzić poprawki, lub nie zrobić nic – co traktowane będzie jako akceptacja zeznania.

Skąd skarbówka ma informacje o zarobkach podatnika?

KAS przygotuje zeznania PIT-37 i PIT-38 bazując na informacjach od płatników oraz danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły w zakresie: ulgi na dzieci, nr KRS OPP, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku należnego.
Podatnik będzie mógł zmodyfikować tak przygotowane zeznanie np. w zakresie:
- wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
- wskazania/zmiany nr KRS wybranej OPP, której chce przekazać 1 proc. podatku należnego.


Samodzielnie podatnik będzie musiał uzupełnić przygotowane zeznanie o pozostałe przysługujące podatnikowi ulgi i odliczenia, np.:
- darowizny na cele kultu religijnego,
- darowizny na cele krwiodawstwa,
- poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne,
- poniesione wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet,
- wpłaty dokonane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.
Błędy w zeznaniu i korekta

Za wprowadzenie skarbówki w błąd poprzez złożenie fałszywych zeznań w deklaracji grożą kary. Zaniżenie kwoty przychodu może bowiem uszczuplić budżet państwa. Jak zapewnia skarbówka, podatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za błędy w udostępnionym zeznaniu podatkowym, jeżeli błędy te powstały z winy organu podatkowego. Przy wykorzystaniu usługi Twój e-PIT podatnik będzie mógł złożyć korektę zeznania. Poprawki podatnik powinien nanosić w pozycjach, które chce skorygować, następnie je zapisać i zaakceptować całe rozliczenie.

Kiedy zwrot podatku?

Termin zwrotu nadpłaty podatku wynikający ze złożonego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych został skrócony z 3 miesięcy do 45 dni o ile zeznanie zostanie złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, czyli również w przypadku zeznań udostępnionych i zaakceptowanych w ramach usługi Twój e-PIT.

- Nie oznacza to jednak, że podatnicy będą oczekiwali na zwrot nadpłaty podatku aż 45 dni. 45 dni to termin maksymalny, natomiast urzędy skarbowe będą się starały, aby podatnicy, którzy złożą zeznanie elektronicznie, otrzymali zwrot nadpłaty podatku jak najszybciej – informuje KIS.