Gmina nie musi wystawiać informacji podatkowych w związku ze zwrotem kosztów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Pytanie fiskusowi zadała gmina organizująca akcję promocyjną związaną z bezpieczeństwem najmłodszych w ruchu drogowym. Wolontariuszami są dzieci poniżej 13. roku życia, dlatego w ich imieniu porozumienie z gminą zawarli rodzice. Wynika z niego, że dzieci będą korzystać ze środków transportu publicznego, wyposażone w stosowne gadżety promujące akcję (elementy odblaskowe, karta zasad ruchu drogowego itd.). Gmina zrefunduje koszty przejazdów dzieci, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).
Zwrotem będzie objęty wystawiony na dziecko imienny bilet okresowy (doładowanie lub zasilenie karty miejskiej). Gmina twierdziła, że skoro dochód związany z takim zwrotem dotyczy dzieci, to powinna im wystawić PIT-8C. Dyrektor KIS uznał jednak, że nie ciąży na niej taki obowiązek.
Wskazał, że zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie korzystający (w tym wypadku gmina) może pokrywać niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń. Zwrot kosztów zakupu biletu okresowego za przejazdy wolontariusza zasadniczo jest dla niego przychodem z innych źródeł, podlegającym opodatkowaniu PIT. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy środki są wypłacane bezpośrednio wolontariuszowi, jak i opiekunowi prawnemu.
Dyrektor KIS podkreślił jednak, że w opisanej sytuacji stosuje się zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 113 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń otrzymanych przez wolontariuszy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. – Ponieważ gmina wypłaca świadczenia korzystające z tego zwolnienia, to nie ciąży na niej obowiązek sporządzenia informacji podatkowej – podsumował dyrektor KIS.