Zleceniobiorca, któremu zleceniodawca z własnej kieszeni opłacił zaległości składkowe, ma przychód z innych źródeł. Obecnie należy go ująć w tej samej informacji co wynagrodzenia, czyli PIT-11 – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał przedsiębiorca, który błędnie odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorcy. Chodziło o jedną wypłatę z grudnia 2017 r. i cztery z 2018 r.
Zleceniodawca skorygował nieprawidłowości w deklaracjach rozliczeniowych wysyłanych do ZUS w sierpniu 2018 r. oraz pokrył w całości, z własnych pieniędzy, wszystkie zaległe składki. Następnie wystąpił do byłego już zleceniobiorcy o ich zwrot. Ten jednak odmówił.
Przedsiębiorca uznał więc, że powinien wystawić byłemu zleceniobiorcy dwie informacje: PIT-11, gdzie wykaże przychód ze zleceń, oraz PIT-8C, w którym ujmie przychód związany z pokryciem zaległości składkowych.
Dyrektor KIS uznał to stanowisko za nieprawidłowe. Potwierdził, że sfinansowanie zaległych składek, które powinny być opłacone ze środków ubezpieczonego, oznacza dla zleceniobiorcy przychód z innych źródeł. Powstał on w 2018 r., w dniu pokrycia przez zleceniodawcę wszystkich zaległych składek.
Formularzem właściwym do wykazania takich świadczeń nie będzie jednak PIT-8C, tylko PIT-11 – wyjaśnił dyrektor KIS. Wynika to z rozporządzenia ministra finansów z 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2237). Zasadniczo nowe formularze stosuje się do przychodów uzyskanych już od 2018 r.
Podatnik powinien więc wystawić zleceniobiorcy tylko jedną informację PIT-11. Wykaże w niej zarówno przychód z działalności wykonywanej osobiście, jak i z innych źródeł.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 4 stycznia 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.428.2018.2.RS